Svátek svatého Václava na zámku Stekník

28.9.2022, 10:00 – 16:30

V den státního svátku – svátku české státnosti  a sv. Václava 28.9. 2022 budou návštěvníci,  v rámci prohlídky interiérů, seznámeni také s příběhem našeho  zemského patrona.

Cena vstupenky: Základní vstupné 150 Kč.; senioři (65+ let), mládež (18-25 let), ZTP, ZTP/P 120 Kč.; děti (6-18 let) 60 Kč; děti (0-5 let) zdarma, , ,  Kč

V prostoru zámecké kaple se nachází jeho vyobrazení na velkém barokním plátně od významného malíře Ignáce Raaba (1715 -1787). Svatý Václav, je zde vyobrazen s  Paladiem země české. Tomu se tradičně připisuje zvláštní ochranná moc nad Českými zeměmi. Jedná se o kovový reliéf Madony s dítětem (19x13,5 cm) uchovávaný dnes ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Václav ho, podle legendy, dostal od své babičky svaté Ludmily. Povídání o svatém Václavu a Paladiu země české si můžete přijít poslechnout každou hodinu.