Noční prohlídky 2017: Jindřichův Hradec

2.8.2017, 19:30 – 5.8.2017, 23:59

V letošním roce připravujeme Noční prohlídky jindřichohradeckým hradem a zámkem v novém hávu. Protože se na jejich realizaci bude podílet zcela nová skupina tvůrců a protagonistů, budou se konat v omezeném časovém údobí na začátku srpna.

Cena vstupenky: , , ,  Kč

Děj nových Nočních prohlídek se mimo jiné zaobírá pohnutým osudem Bílé paní Perchty z Rožmberka. Neurovnané vztahy mezi jejím otcem Oldřichem a chotěm Janem z Lichtenštejna Perchtě značně ztrpčovaly život. Nešťastné manželství Perchty a Jana bylo oblíbeným veřejným tajemstvím, a kdyby v jejich době existoval bulvární tisk, jistě by jeho první stránky plnily právě zprávy o jejich dramatickém soužití. Je známo, že dokonce i sám český král Jiří z Poděbrad byl nucen zaobírat se vztahem Jana a Perchty a žádat Jana o mírnější chování vůči Perchtě. 

Po své smrti v roce 1476 byla Perchta pro svůj neblahý osud ztotožněna s Bílou paní, duchem, který se dle dobových svědectví začal po jejím skonu zjevovat v sídlech pánů s pětilistou růží v erbu, Vítkovců. Stala se ochránkyní domů pětilisté růže a zvěstovatelkou budoucích událostí.

V nových Nočních prohlídkách vám prozradíme o jejím osudu o něco více a uvedeme na "pravou míru" zprávy o jejím životě i posmrtných zjeveních.