AJG představuje novou stálou expozici v Českých Budějovicích

Stálá expozice „Chrámem, kruhem, strání“ situovaná do Wortnerova domu v Českých Budějovicích představuje výběr ze sbírkových předmětů Alšovy jihočeské galerie. Základem sbírky, a tedy prvními přírůstky, byla díla středověkého umění. Ve stálé expozici jim je vyhrazen prostor prvního podzemního podlaží, který svým charakterem a architektonickými prvky evokuje sakrální prostor a tak jednotlivé předměty pomyslně navrací do míst své provenience, tedy především sakrálních staveb. V této souvislosti byl ke spolupráci na tvorbě stálé expozice přizván odborník na jihočeské, pozdně gotické umění Mgr. Hynek Látal, PhD. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

AJG představuje novou stálou expozici v Českých Budějovicích
  • Adresa:
    Zámecká jízdárna 144
    Hluboká nad Vltavou 373 41

Objemným celkem ve sbírce AJG je přirozeně umění spjaté s jižními Čechami, další stěžejní témata sbírky jsou díla meziválečné avantgardy a českého poválečného umění. Těmto tématům je ve stálé expozici věnován prostor prvního nadzemního podlaží. Výběr konkrétních děl je realizován v návaznosti na umění středověké. Vystavené krajiny navozují atmosféru lokalit, ze kterých středověká díla pocházejí, abstraktní kompozice se potom vztahují k duchovnu a spiritualitě obecně. Nechybí ani díla nesoucí křesťanskou symboliku jako je kříž nebo kruh.

Architektonické řešení výstavy se zabývá i možností vystavení děl na papíře, jinak často opomíjených kreseb a grafik, a to ve větším množství a s možností pravidelných obměn, které si žádají i výstavní podmínky pro práce na papíře.

Ke spolupráci na stálé expozici byl přizván MgA. Richard Loskot, který je nejen v tuzemsku znám realizacemi kvalitní výstavní architektury a kultivováním veřejného prostoru se zájmem o environment.

Z tisíců sbírkových předmětů se AJG rozhodla upozadit některá notoricky známá a hojně vystavovaná díla oproti těm opomíjeným, neméně kvalitním. Návštěvníci se mohou těšit např. na díla Václava Boštíka, Zdeňka Sýkory, Aloise Kalvody, Antonína Chittussiho nebo Madonu z kostela Nejsvětější Trojice, Pietu z Všeměřic nebo Světici z Dolní Vltavice.

Výstava je pro návštěvníky přístupná denně, 10:00 – 18:00.

Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, U Černé věže 343/22, 370 01 České Budějovice

www.ajg.cz

Autor fotek: Pavel Černý