Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna 2024

18.5.2024, 18:00 – 23:00

Muzeum města Brna se v letošním roce opět účastní Brněnské muzejní noci. Na co se můžete těšit v našich objektech?

Cena vstupenky: zdarma Kč
Brněnská muzejní noc v Muzeu města Brna 2024
  • Adresa:
    Špilberk 210/1
    Brno 602 00

Hrad Špilberk

Stálé expozice
Žalář národů: Příběhy proslulého špilberského vězení
Od hradu k pevnosti: Jak se stavěl Špilberk
Brno na Špilberku: Historie města Brna v kostce
O nové Brno: Brněnská meziválečná architektura
Rakouská Morava: Galerie starého umění
Barokní lékárna
Moderna: Galerie moderního umění
Od moderny po současnost: Galerie současného umění

Aktuální výstavy
Poklady špilberské zbrojnice
Lesem
Na brněnské vlně: Sto let brněnského rozhlasového vysílání
Sochy na hradě II

Intervence ve výstavách
Prohlídka výstavy Poklady špilberské zbrojnice za přítomnosti kurátora výstavy Radima Dufka

Prezentace brněnského městského střeleckého sboru

Vstup do všech stálých expozic a na výstavy volný.

 

Arnoldova vila

Drobného 299/26, Brno, 602 00

Stálé expozice
Odkaz minulosti v plynutí času

Program
18.00–18.45 Komentovaná prohlídka Arnoldovou vilou / Komentované prohlídky je třeba předem rezervovat, sraz na recepci

18.00 Zahrada vily Tugendhat za soumraku / komentovaná prohlídka doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., který návštěvníky provede po zahradách vily Tugendhat a Arnoldovy vily, sraz u brány vily Tugendhat z ulice Černopolní

19.30–20.15 Komentovaná prohlídka Arnoldovou vilou / Komentované prohlídky je třeba předem rezervovat, sraz na recepci

Komentované prohlídky se konají v rámci akce Open house a je nutné si je předem rezervovat. Po celou dobu akce volný vstup do propojených zahrad vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily.

 

vila Tugendhat

Černopolní 45, 613 00 Brno

Aktuální výstavy
Rafi Segal | Architecture Dialogues

Program
18.00—21.00 Zahrada otevřena zdarma

18.00 Zahrada vily Tugendhat za soumraku / komentovaná prohlídka doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., který návštěvníky provede po zahradách vily Tugendhat a Arnoldovy vily, sraz u brány vily Tugendhat z ulice Černopolní

18.00 Brněnské ateliéry a Evropská cena za architekturu: Kuba & Pilař architekti / Přednáška v rámci Openhouse, vstup zdarma na základě předchozí rezervace

19.30  Komentovaná prohlídka Arnoldovou vilou / Komentované prohlídky je třeba předem rezervovat, sraz na recepci

19.30 Zahrada vily Tugendhat za soumraku / komentovaná prohlídka doc. Ing. Přemysla Krejčiříka, Ph.D., který návštěvníky provede po zahradách vily Tugendhat a Arnoldovy vily, sraz u brány vily Tugendhat z ulice Černopolní

19.00 Brněnské ateliéry a Evropská cena za architekturu: Burian-Křivinka / Přednáška v rámci Openhouse, vstup zdarma na základě předchozí rezervace

Komentované prohlídky a přednášky se konají v rámci akce Open house a je nutné si je předem rezervovat. Přesné datum rezervací bude zveřejněno na webu Openhouse začátkem května 2024. Po celou dobu akce volný vstup do propojených zahrad vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily.