Výstava: Emőke Vargová - Jsem zašitá v Dětské galerii Lapidárium

12.4.2024 – 15.6.2024, 23:59

Dětská galerie Lapidárium nejen pokračuje v cyklu projektů pedagogů vysokých uměleckých škol věnovaných dětem, ale zároveň představuje výraznou slovenskou multimediální umělkyni Emőke Vargovou, která na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě vede v rámci Kabinetu kresby sekci kresby pro malířství.

Výstava: Emőke Vargová - Jsem zašitá v Dětské galerii Lapidárium
  • Adresa:
    Klášterní 1,
    Broumov, 550 01

Sama je známá silnou obrazností, která někdy vychází z čisté imaginace, jindy z vizuální doslovnosti. Její práce jsou v pravém slova smyslu osobní, často reflektují vlastní názory, životní postoje, zkušenosti nebo situace ukotvené v každodennosti. Emőke Vargová se ale nesnaží být nestranným pozorovatelem současnosti, naopak – bývá nepředstíraně emotivní a nevyhýbá se ani ironii. Stejně tak se nenechá svazovat hranicemi obvyklých výtvarných kategorií, její osobitá formální řešení mívají i významotvorný rozměr a jsou jednou z definujících složek jejích realizací.

Nejiné je to v případě současné výstavy v Lapidáriu, která se zaměřuje především na její práce na pomezí obrazu a objektu s využitím textilu (oblečení) a výšivky zhruba z posledních pěti let. Dotýká se jimi problematiky tradiční malby a kresby, ale ve druhém plánu použitá pánská saka ze secondhandu vnášejí do vizuální hry také fenomén figurace, jinými slovy lidský faktor nebo třeba úvahy o udržitelnosti, jak s ohledem na fast-fashion, tak na společnost jako celek. Už dvojsmyslný název, který může stejně tak odkazovat k chirurgickému zákroku i pobývání v úkrytu, naznačuje, že mezi kvality tvorby Emőke Vargové patří i znejistění a změna kontextu, které člověka mohou vést k tomu, aby věci kolem sebe začal vnímat trochu jinak, než je zvyklý.

Doprovodné programy pro školy realizujeme v kterékoliv pracovní dny a hodiny na základě objednávky na e-mailu [email protected]. Vstupné mají školy za zvýhodněnou cenu 20 Kč / žák student. Programy pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ trvají 90 minut. 

Kurátor: Radek Wohlmuth