Čeští poutníci a účastníci křížových výprav - Ústřední knihovna

15.4.2024, 19:00 – 20:00

Fenomén poutnictví. Čeští poutníci a účastníci křížových výprav do Jeruzaléma v době přemyslovské. Nový třídílný cyklus poodkryje pestré tváře fenoménu poutnictví. V prvních staletích českých dějiny putovali do Jeruzaléma jen zbožní jednotlivce, kteří chtěli navštívit zemi, kde kdysi žil Ježíš Nazaretský.

Cena vstupenky: 60 Kč

Většinou šlo o muže, často preláty, jen zřídka o ženy. Nejvíce podrobností je známo z pouti olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka, který pak svým způsobem imitoval jeruzalémskou topografii v českých zemích. O českých křižácích do Jeruzaléma toho bohužel mnoho nevíme. Zato se dochoval pozoruhodný list sv. Bernarda z Clairvaux, vyzývající českého vévodu Vladislava II. k osvobození svatého města. Kromě toho v přemyslovských Čechách zpřítomňovaly Jeruzalém také rytířské řády a božehrobci. Přednáší prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

Třetí díl cyklu:

  • 28. 5. 2024, malý sál v 19.00 – O fenoménu poutnictví s herečkou Sarah Haváčovou a Markem Orko Váchou