Mendel Day 2024

8.3.2024, 11:00 – 17:00

8. března 1865 přednesl Mendel v Brně závěrečnou část své slavné přednášky, na níž prezentoval světu své objevy, které položily základy genetiky. Myšlenka slavit tento den jako Mendelův vznikla na půdě Mendeliana Moravského zemského muzea v roce 2015 v rámci mezinárodní akce konané ke 150. výročí této události. Od té doby je v této souvislosti 8. březen každoročně připomínán různými akcemi u nás i ve světě. Březnový Mendelův den navazuje na únorový Darwinův den a současně předchází dubnovému světovému Dni DNA. Symbolicky tak propojuje základy moderní vědy o živé přírodě v souladu s během historie. Letos se v jeho rámci uskuteční přednášky pro veřejnost s možností volného vstupu do expozic.

Mendelianum, Muzejní 1, Brno
Pátek 8. 3. 2024 od 11 do 17 hod.

Přednášky pro veřejnost, volný vstup do expozic

11:00 - Genetická genealogie v kontextu rodinného a historického výzkumu
Diskuse o praktických záležitostech testování DNA. Přednáší Ing. Michaela Nekardová, Ph.D., Společnost pro genetickou genealogii, z. s.

13:00 - Spory o datum Mendelova narození
Přednáší PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D., vedoucí Centra Mendelianum, Moravské zemské muzeum.

Po celý den volný vstup do expozic Centra Mendelianum.

Co je Mendel Day (Mezinárodní Mendelův den)?

Osmého března 1865 přednesl Mendel v Brně závěrečnou část své slavné přednášky, na níž prezentoval světu své objevy, které položily základy genetiky. Myšlenka slavit tento den jako Mendelův vznikla na půdě Mendeliana Moravského zemského muzea v roce 2015 v rámci mezinárodní akce konané ke 150. výročí této události. Od té doby je v této souvislosti 8. březen každoročně připomínán různými akcemi u nás i ve světě. Březnový Mendelův den navazuje na únorový Darwinův den a současně předchází dubnovému světovému Dni DNA. Symbolicky tak propojuje základy moderní vědy o živé přírodě v souladu s během historie.

Genetická genealogie v kontextu rodinného a historického výzkumu

Ing. Michaela Nekardová, Ph.D.
Společnost pro genetickou genealogii, z. s.

Genetická genealogie, která kombinuje klasickou genealogii s genetickými testy pro určení příbuznosti, je dnes již celosvětově populárním koníčkem. Genetickogenealogická analýza autozomální DNA umožňuje genealogům rozšířit rodokmeny o neznámé příbuzné či ověřit příbuzenské vztahy. Analýza mužského chromozomu Y a mitochondriální DNA zase poodhaluje migrační historii přímých paternálních a maternálních linií a slouží také ke specifikaci rodových linií mezi příbuznými nalezenými testováním autozomální DNA. V závislosti na dalších zjištěních především z písemných pramenů a fyzické antropologie lze s větší či menší spolehlivostí identifikovat ostatky v případech, kdy velká časová vzdálenost mezi stářím pohřbu a předpokládanými příbuznými nedovoluje použít standardní analýzu autozomální DNA, jako tomu bylo například u identifikace anglického krále Richarda III. v roce 2014 nebo určení pravosti několika vlasových pramenů hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena v roce 2023.