Vernisáž výstavy Klaudia Kiercz - Galerie Sýpka

Kiercz Długołęcka je polská multimediální umělkyně výrazně spojená s Akademií výtvarných umění ve Varšavě. Ve Varšavě v současnosti žije a tvoří. Je absolventkou Právnické fakulty na Varšavské univerzitě a později i Fakulty grafického designu na Akademii ve Varšavě. 

Cena vstupenky: 50 Kč
Vernisáž výstavy Klaudia Kiercz - Galerie Sýpka
  • Adresa:
    Komenského 169
    Valašské Meziříčí 757 01

Grafickému designu a ilustraci, zejména knižní, se věnuje i profesionálně. Umělecky se ovšem nejvíce prosazuje v práci s prostorem. Tvoří instalace, prostorové objekty a intermediální realizace. Je vedoucí Institutu mediálních umění profesora Ryszarda Winiarského na Akademii výtvarných umění ve Varšavě.

Umění Kiercz Długołęcke je dlouhodobě soustředěné na vnímání prostoru prostřednictvím pozorování zjednodušených reprezentací architektonických forem. Autorka pracuje s odkazy již neexistujících Štetlů, malých měst se silnou židovskou populací, a to zejména ve střední a východní Evropě, nicméně vyskytujících se i v jiných částech světa. Inspiraci pro svou tvorbu hledá často až ve středověku, kde lze, zejména v Polsko-litevské unii či Rumunsku, hledat prapůvod oněch židovských Štetlů. Specifické oblasti, uzavřené od okolního světa, tehdy charakteristické chasidským judaismem a používáním výhradně jidiš, jsou pro autorku bazální oblastí k uměleckému výzkumu, zejména formou prostorových instalací doplněných velkoplošnou kresbou či grafikou. Práce Kiercz Długołęcke má mezinárodní přesah a je hybatelem v uměleckém působení při hledání historických kontinuit a kontextů v návaznosti na další kompletně uzavřené oblasti současného světa. Autorčina realizace připravovaná pro prostory barokní valašskomeziříčské Sýpky může být navíc silným mementem na poměrně velkou židovskou komunitu předválečné doby oblasti Valašska i samotného Valašského Meziříčí. Autorčina připravovaná instalace nese pracovní název Domy, domky, trojúhelníky a lichoběžníky.