Mladoboleslavský graduál Janíčka Zmilelého z Písku - Muzeum Mladoboleslavska

29.4.2023 – 31.3.2024, 23:59

Mezi absolutně nejcennější předměty, které jsou uloženy ve sbírkách Muzea Mladoboleslavska patří i tzv. Mladoboleslavský graduál Janíčka Zmilelého z Písku. Objemný rukopisný liturgický zpěvník vznikl v prvním desetiletí 16. století. Má přes 400 pergamenových listů o rozměrech 70 x 45 centimetrů, vesměs bohatě zdobených figurálními iniciálami.

Výtvarnou výzdobu doplňuje řada drobnějších kreseb obličejů, často různě zpitvořených, komických nebo fantazijních. Hlavní iluminátor díla Janíček Zmilelý z Písku se řadí k umělecky nejpřednějším českým knižním iluminátorům přelomu středověku a novověku. Známe několik dalších rukopisů, které doplnil svými iluminacemi právě on. Tím nejznámějším je tzv. Jenský kodex s ilustracemi zobrazujícími husitské dějiny.
Vystavovat graduál v podstatě není možné. Především světlo může nevratně poškodit zatím velmi dobře zachované iluminace, nezřídka vytvořené i s využitím plátkového zlata. Proto jsme se rozhodli zpřístupnit alespoň zlomky graduálu formou reprodukcí na venkovních výstavních panelech. Výstava je přístupná po celý rok na nádvoří hradu.