Filmová hudba a sbor - Kostel Nejsvětější Trojice Chrast

14.4.2024, 16:00 – 18:00

Stalo se již tradicí, že festivalový koncert v chrasteckém kostele probíhá v režii výše jmenovaných pěveckých sborů, které vždy společně nacvičí zcela nový program. Tentokrát se návštěvníci mohou těšit na sborová díla, která se objevila v různých filmech.

Cena vstupenky: 200 Kč

Chrudimský smíšený sbor Slavoj (založen 1856) i skutečský Pěvecký sbor Rubeš (založen 1862) vede sbormistr Zdeněk Kudrnka. Ke společným úspěchům patří stříbrná medaile z mezinárodního festivalu sborového umění FSU Jihlava z roku 2018. Sbory spolu pravidelně úzce spolupracují na velkých projektech, díky vzájemné spolupráci a jednotnému vedení je toto umělecké uskupení největším pěveckým sborem Pardubického kraje.