Kabinety. Parvus mundus - přednáška v UPM

27.2.2024, 18:00 – 19:00

Přednášku s názvem Kabinety. Parvus Mundus povede kurátor výstavy Kabinety. Mistrovská díla uměleckého řemesla 16. a 17. století z českých sbírek PhDr. Jiří Fronek Ph.D.

Cena vstupenky: 90 Kč

Výstava představí 21 vzácných kabinetů ze sbírky UPM, Národního památkového ústavu, ale také  z oblastních a soukromých sbírek. Kabinety 16. a 17. století patří k nejzajímavějším pracím v historii uměleckého řemesla. Jejich kořeny lze sledovat již ve vyspělých kulturách starověku, přední místo zaujímaly v luxusním mobiliáři panovnických dvorů evropského novověku, ale svou vrcholnou roli sehrály v éře manýrismu a časného baroku, kdy se jako „Kunstkammer en miniature“ staly svébytným uměleckým dílem, reprezentujícím složitý myšlenkový svět idejí novověké přírodní filosofie.