Vojtěch Mašek: Jedlík perel - Studio hrdinů

19.4.2024, 20:00 – 12.6.2024, 22:00

Vojtěch Mašek se v připravované inscenaci Jedlík perel, ke které píše i scénář, chystá zpracovávat téma, které částečně ohledával již ve své předchozí tvorbě, ať už na poli divadla, komiksu nebo filmu a tím jsou dezinformace a vytváření tzv. alternativních pravd a konspiračních teorií.

Vojtěch Mašek: Jedlík perel - Studio hrdinů
  • Adresa:
    Dukelských hrdinů 530/47
    Praha 170 00

Hrdinou inscenace je člověk, který se svým rozumem a imaginací ztratí v temné verzi fantaskního universa. Jeho předobrazem a počátečním bodem je antiteze k interpretacím slavného Dona Quijota, jeho romantizaci a do značné míry i převracení významu. Dnešní Quijote, nebo jedna z jeho podob, by totiž mohl být člověk ne nepodobný konspiračním teoretikům. Někdo, kdo se pod vlivem čtení fantaskních románů a nejrůznějších zpráv o fungování světa, stane bojovníkem za domnělou pravdu a uprostřed svého bytu si vybuduje paralelní vesmír. Hrdina nebo antihrdina, který vede dialog snad se svou sousedkou nebo sousedem, a nebo neexistujícím bludem, chimérou přitakávající jeho blouznění. Dvě postavy, které vedou místy až intimní rozhovory; dvě identity, které se dokáží vzájemně dokonale zpochybnit, přiznat hru, hru ve hře. Jedná se o promyšlený dramatický tvar, který kombinuje lineární děj s kolážovitou strukturou. Mašek uchopuje současná témata jako je konspirace a fake news, ale vytváří nový obraz konstruovaný na základě přeskupení myšlenek a informací do dalšího iluzivního tvarosloví.