Expozice Dětské muzeum - Hlavní budova Národního muzea

1.1.2024, 10:00 – 31.12.2024, 18:00

Přijďte s dětmi do expozice, která vybízí k poznávání, imaginaci a kreativitě! Rozsáhlá expozice nabízí nové pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory prostřednictvím interaktivní exponátů a herních prvků.

Expozice Dětské muzeum - Hlavní budova Národního muzea
  • Adresa:
    Vinohradská 1
    Praha 1 110 00

Důležité provozní informace:

  • Do Dětského muzea vstupujte Novou budovou.
  • Není možný vstup s kočárkem, odložte ho, prosím, v šatně v přízemí budovy.
  • Batohy a jiná větší zavazadla si, prosím, odkládejte v šatně v přízemí budovy. 
  • Do Dětského muzea je nutné si zakoupit jeden z 90minutových časových slotů (10:15–11:45, 12:15–13:45, 14:15–15:45, 16:15–17:45). Po jeho skončení v čase uvedeném na vstupence je nutné prostory opustit. Ke vstupu se dostavte nejdříve 15 min před začátkem (Nová budova, 2. patro).
  • Výtah v 2. sále je dočasně mimo provoz. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Expozice v 2. patře Nové budovy Národního muzea je určena dětem od 4 let v doprovodu dospělé osoby. Dětské muzeum klade důraz na kreativní, imaginativní rozměr poznávání světa kolem nás, radost a fascinaci z objevování nového, resp. nových souvislostí v již známém. Na místo tradičního oddělování přírodovědné a historické perspektivy přináší expozice deset tematických celků, ve kterých se prolínají pohledy na přírodu, lidi a jejich výtvory:  vývoj – od larvy k motýlovi, od přesličky k černému uhlí; obydlí – jak bydlí zvířata i lidé; obrana – od krunýřů k brnění; smysly – vnímání u lidí a jiných živočichů; záznam – příběhy skryté v geologii i v technologii ; křehkost – půvab jemných křídel hmyzu i vzácné keramiky; chyba – odchylky od norem a pravidel jako zdroj jedinečnosti; pohyb – let ptáků, migrace stád, ale i tok dat; blyštivost – pomíjivý i trvalý lesk přírodnin a lidských výrobků; hra –  univerzální princip napříč dějinami i živočišnou říší.

Rozmanitost témat prostupuje celou expozicí, která je rozdělena do tří sálů, z nichž každý přináší jiný druh návštěvnické zkušenosti.

V prvním sále je dominantní hra. Hlavním prvkem je unikátní interaktivní stěna obsahující soubor her ovládaných házením míčků. Každá hra reprezentuje jedno z témat expozice. Vedle interaktivní stěny se v prvním sále nacházejí i další herní prvky na motivy expozice.

Ve druhém sále je na prvním místě poznávání. V na první pohled tradičním expozičním sále o třech podlažích na vás nečekají pouze klasické vitríny a exponáty, ale také množství interaktivních a herních prvků. Prostoru dominuje zeměkoule – mohutná kulová stavba představující fantazijní planetu, která ukrývá promítací sál s projekcí připravenou ve spolupráci s ČT:D a také s herním kioskem obsahujícím hry z dílny webu Déčko.cz.

Ve třetím sále se nachází prostor věnovaný tvořivosti. V něm najdete pracovní listy k samoobslužným kreativním aktivitám navazujícím na témata expozice. Na místě jsou k dispozici pracovní stoly a veškeré pomůcky. Ve třetím sále je rovněž umístěna knihovnička Dětského muzea s knihami tematicky provázanými s expozicí.

Cestou z druhého do třetího sálu je možné se zastavit v temné komoře – potemnělém prostoru za oponou, který je věnován technice klasické fotografie. V něm se můžete seznámit s vybavením fotografické laboratoře a vyzkoušet si aktivity spojené s projekcí světla.