Sportovky pro kluky ve věku 5 až 9 let - KC Průhon

5.9.2023 – 25.6.2024, 23:59

Všeobecná sportovní příprava pro kluky, kteří se zatím nevěnují nějakému sportu, ale pohyb je baví. Tréninky jsou zaměřeny na rozvoj základních pohybových schopností - rychlost, sílu, vytrvalost, obratnost - a na zvládnutí základních sportovních dovedností - běhání, skákaní, házení, vše s důrazem na správné držení těla a pohybovou koordinaci.

Cena vstupenky: za pololetí 1500 Kč
Sportovky pro kluky ve věku 5 až 9 let - KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

Do hodin jsou zařazeny vytrvalostní disciplíny, hry, závody a štafety na pěstování a posilování pevné vůle i "tahu na branku", týmové spolupráce i sebeprosazení.

Hlavním cílem přípravky je vytvoření a posílení pozitivního vztahu k pravidelné sportovní aktivitě a chování v duchu fair play. 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození dítěte, kromě data narození stejné údaje i o plátci faktury.
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).  

počet žáků: skupinová výuka
rozsah a frekvence: 1x týdně 1 lekce = 90 minut
den a hodina: úterý 16:00 - 17:30
cena kurzu: 1 500 Kč za pololetí (I.= září 2023 - leden 2024, II.= únor - červen 2024)
volná místa
místo konání: KC Průhon