Aerobik pro dívky 10-12 let v KC Průhon

7.9.2023, 14:30 – 27.6.2024, 16:30

Kondiční cvičení středně vysoké intenzity pod vedením lektora a na dynamickou hudbu. Cvičební program spojuje aerobní cvičení se základy gymnastiky a klade důraz na správné držení těla a správné dýchání. Pomáhá rozvíjet pohybovou  koordinaci a zvládnout základní prvky akrobacie (kotoul, hvězda, stojka atd.). 

Cena vstupenky: za pololetí 1800 Kč
Aerobik pro dívky 10-12 let v KC Průhon
  • Adresa:
    Socháňova 1220/27
    Praha 6 - Řepy 163 00

počet žáků: skupinová výuka
rozsah a frekvence: 1x týdně 1 lekce = 120 minut
den a hodina: čtvrtek 14:30 - 16:30
cena kurzu: 1 800 Kč za pololetí (I. = září 2023 - leden 2024, II. = únor - červen 2024)
volná místa: OBSAZENO
místo konání: KC Průhon

Do programu jsou zařazeny i základní krokové variace s jednoduchou choreografií. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na celkové zpevnění a posílení těla, na zlepšení pohybové koordinace, na zvýšení vytrvalosti a výkonnosti. Na této úrovni se nejedná o žádné soutěžení, ale o všestranně rozvíjející pohybovou aktivitu, která dítěti poskytne základy pro mnohé sporty.

Cvičení v kolektivu vrstevníků mimo jiné dětem pomáhá upevňovat přátelské vztahy a navazovat nové a přináší i psychickou pohodu.

Cílem cvičení je další rozvoj motoricko-funkčních schopností, odrazová a dopadová průprava, rozvoj flexibility, obratnosti, síly a koordinace a nácvik složitějších krokových variací a sestav. Děti se také mohou účastnit různých soutěží, ale účast samozřejmě není povinná.
 

Nepřehlédněte!
Příspěvek od zdravotní pojišťovny.
Je určen na vybrané pravidelné pohybové aktivity. Čerpání je možné po předložení účetního dokladu a dokladu o platbě. Pro tyto účely Vám bude na požádání vystavena faktura, kterou lze uhradit buď bankovním převodem nebo hotově v kanceláři č. 2. K vystavení faktury je třeba jméno, příjmení, trvalé bydliště a datum narození dítěte, kromě data narození stejné údaje i o plátci faktury.
Pozdější vystavení faktury k již proběhlé platbě není možné! 

Příspěvek od zaměstnavatele. 
Bývá poskytován na okruh aktivit stanovený zaměstnavatelem a na základě faktury. K jejímu vystavení jsou třeba úplné a přesné údaje o plátci (název, sídlo, IČO, DIČ), případně další podle požadavku plátce (osobní číslo zaměstnance apod.).