Letní kino — Mimo zákon: Kasárna Karlín

3.6.2023, 21:30 – 23:30

Mimo zákon: Jim Jar­musch — USA / Západ­ní Německo — 1986 — 107 min — české titulky.

Cena vstupenky: 100 Kč
Ve vězeňské cele se díky nečekaným okol­nos­tem setká­va­jí neza­měst­naný dýdžej Zack, příleži­tost­ný pasák Jack a excen­tricky popletený ital­ský tur­ista Rober­to. Zack a Jack nema­jí žád­né iluze, noc za mříže­mi pro ně zůstává potvrzením toho, že živ­ot za moc nesto­jí. Nejvíce jim vadí jejich podi­vín­ský spolu­vězeň. Rober­to mlu­ví lámanou angličti­nou, a tak mu příliš nerozumějí. Ještě méně chápou jeho nekonečný opti­mis­mus, živený vírou v amer­ický sen. Jejich spolu­vězeň je dráždí do chvíle, kdy oba pochopí, že má plán, jak z věznice uni­knout… Režisér Jim Jar­musch vzdává oso­bitou poc­tu vězeňským filmům a žán­ru noir, pro­to poučeně, s obdi­vem, par­o­du­je kon­vence kla­sick­ých krim­inál­ních příběhů a jejich hrdinů. Hořko-směšný až absurd­ní příběh se odehrává v Louisianě, kde­si v okolí New Orlean­su. Jeho důleži­tou součástí je ​„poma­lu jdoucí” čer­nobílá kam­era Rob­by­ho Mullera, ste­jně jako hud­ba Johna Lurieho a pís­ně Toma Wait­se. (Česká televize)
 
—Prodej vstupenek na místě začíná jednu hodinu před začátkem projekce, tedy v 20:30
—Vstupenky zakoupené v předprodeji vám zajišťují místo k sezení do 21:00, proto doporučujeme přijít včas
—Neuplatněná vstupenka koupená přes GoOut propadá pět minut před zahájením projekce
—Projekce startuje vždy se setměním. Předtím se můžete osvěžit na baru a pohodlně se usadit do lehátka
—V případě nepříznivého počasí se promítání přesouvá do vnitřních prostor