Michiyasu Furutani: fell, in turn - Studio Alta

26.5.2023, 19:30 – 20:15

Performance fell, in turn staví do popředí princip gravitace jako jeden z ústředních elementů butó. 

Michiyasu Furutani přivádí diváky k sérii experimentů, jakými gravitace intuitivně ovlivňuje naše interakce a pozornost k nejbližšímu prostředí. Fell, in turn můžeme sledovat jako řetězec souvstažností mezi působením scénických objektů a lidského těla, které svým pohybem odhaluje neoddělitelný vztah mezi přítomnými aktéry.

45 minut / non- verbální

Michiyasu Furutani, narozený v japonské Ósace, je choreograf, tanečník a performer, jehož práce vyrůstá z technik butó. V procesu neustálého výzkumu rozvinul svůj pohybový rejstřík tak, aby zahrnoval improvizaci a různé moderní a klasické taneční techniky formující v sobě nepředvídatelnost, nutnost a intuici. Furutaniho práce je často vytvářena ve spolupráci napříč disciplínami zahrnujícími film, architekturu, výtvarné umění, současnou hudbu a svou práci prezentuje po celém světě. Je přesvědčen, že improvizace je klíčovým faktorem při objevování nových prostorů pro vzájemné sdílení vědomostí. Na Nihon University, College of Art v Tokiu absolvoval bakalářské studium divadla a na jaře 2019 dokončil magisterské studium SODA (Solo/Dance/Authorship) na Hochschulübergreifendes Zentrum für Tanz v Berlíně.

https://7y2.net/

Představení je součástí cyklu Butó v současné performance organizovaného ve spolupráci Venuše ve Švehlovce a Studia ALTA