Výstava: Fotografická tvůrčí skupina FOTOS - Galerie Nahoře

5.4.2023 – 6.6.2023, 23:59

Od 5. dubna do 6. června 2023 se v českobudějovické fotografické Galerii Nahoře koná výstava představující průřez tvorbou členů fotografické tvůrčí skupiny FOTOS, jejíž historie sahá do začátku šedesátých let minulého století. Galerie chce výstavou vzdát hold fotografům a fotografkám, kteří tvořili historii československé amatérské fotografie v jižních Čechách a Českých Budějovicích.

Výstava: Fotografická tvůrčí skupina FOTOS - Galerie Nahoře
  • Adresa:
    Senovážné nám. 2
    České Budějovice 370 21

Před šedesáti lety, 19. června 1963, byla v Českých Budějovicích při Parku kultury a oddechu založena fotografická tvůrčí skupina FOTOS jako výběrové sdružení otevřené fotoamatérům z Českých Budějovic a okolí. Vzniku Fotosu předcházel ve druhé polovině padesátých a začátkem šedesátých let 20. století zvýšený zájem o fotografii, který se projevoval množstvím vznikajících závodních fotokroužků v jihočeských podnicích. Tyto aktivity vyústily na přelomu let 1959 a 1960 v ustavení fotografického střediska při Městském domě osvěty s názvem Sdružení fotografických kroužků, které fotoamatérům poskytovalo prostor pro setkávání napříč závodními fotokroužky. (Informace o vzniku střediska v Českých Budějovicích se objevila i v březnovém čísle časopisu Československá fotografie v roce 1962).
Časem se ale začaly projevovat různé názorové střety a směry a nenaplnilo se původní očekávání. A už v roce 1962 se začala formovat skupina nejaktivnějších fotografů, kteří v roce 1963 při PKO v Českých Budějovicích založili fotografickou tvůrčí skupinu FOTOS. U zrodu skupiny stáli Jan Hampl, velice obětavý organizátor fotografického života na jihu Čech, PhDr. Svatopluk Civiš, František Dvořák /autor loga Fotosu/, vynikající fotograf a grafik, dodnes nedoceněná postava československé fotografie, Jaroslav Hecl, Bohdan Marhoun, ing. Jiří Sedláček, Vladimír Gutwald, MUDr. Alois Timr, ke kterému se fotografové velmi často obraceli o radu a názor, Stanislav Buřič, ing. arch. Jarmila Hohausová, Jaroslav Skořepa a PhMr. Lumír Hejna. Členy skupiny později byli, či s ní volně spolupracovali i mnozí
další fotografové. Z nejvýraznějších osobností, které se později uplatnily v profesionální fotografii, jmenujme Josefa Ptáčka, Václava Reischla, Jaroslava Luzuma, Zdeňka Stolbenka či Michala Tůmu. Sdružením prošla od roku 1963 do
roku 2013 celá řada dalších výborných fotografů, jejichž výčet by vydal na poměrně reprezentativní seznam jihočeských fotografů.

Bohuslava Maříková