Soudobé dějiny ve škole: Jak učit o válce?

31.3.2023, 9:30 – 15:00

Jak přistupovat k výuce dějin 20. a 21. století? Na tuto komplexní otázku bude hledat odpovědi seminář Soudobé dějiny ve škole: Jak učit o válce?, který se v pátek 31. března uskuteční v Památníku Zámeček.

Organizátorem semináře je Dějepis v 21. století, který spadá pod Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Soustředí se na rozvoji historického myšlení, poskytuje metodickou podporu učitelům i studentům a podněcuje diskuzi o historii ve veřejném prostoru. Více informací naleznete na webu Dějepisu v 21. století.

Seminář je akreditován MŠMT v systému DVPP pod č. j. 635/2022-2-167. Účast je zdarma, ale nutná je registrace – kapacita je omezená.