Phim Viet Nam + debata v Edison Filmhub

7.2.2023, 19:00 – 21:00

Pásmo Phim Viet Nam zahrnuje trojici krátkých filmů, oceněných na předních mezinárodních festivalech.

Cena vstupenky: 140 Kč

Snímky Milý tati, Ticho a Nespatřená řeka spojuje barvitost filmového jazyka, autentické emoce i vnější perspektiva talentovaných režisérů, kteří nahlížejí na kulturní tradice Vietnamu kritickým okem emigrace.

Zatímco Nespatřená řeka nabízí meditativně laděný příběh o emigraci a složitých návratech, Ticho poodhaluje téma domluvených sňatků i postavení žen uvnitř vietnamské společnosti. Milý tati pak skrze suverénní kombinaci animace a hraného filmu vykresluje nejen složitý vztah otce a dcery, ale i konflikt mezi tradicí a modernitou.

Projekci doplňuje trojice rozhovorů, kde režisérka Diana Cam Van Nguyen, hudebnice Viah a blogerka Do Thu Trang sumarizují otázky spojené s identitou a generační propastí. Celý večer zakončí diskuzní panel s vybranými hosty vietnamského původu.