Komentovaná prohlídka výstavy Zdenka Marie Nováková Souznění

16.2.2023, 17:00 – 18:00

Zdenka Marie Nováková je významnou českou architektkou, která dosáhla řady vyznamenání za svoji práci doma i v zahraničí.

Cena vstupenky: 50 Kč

Souběžně se celý život věnuje malbě, jejíž charakter je přesným protipólem jejímu technickému zaměření v hlavní pracovní oblasti. Její malba je lyrická, inspirovaná přírodou a hudbou. Autorka se prostřednictvím své malby chce podělit o zážitky, vzpomínky a dojmy z přírody.

Díla ve výstavě Souznění balancující na hranici abstrakce a konkrétnosti, vytvářející až mystické pojetí přírody. Vyjádřením vztahu mezi hudební a výtvarnou kompozicí se Zdenka Marie Nováková snaží docílit určitého souznění.

Na pokladně je možné zapůjčit si sluchátka a pomocí QR kódu se připojit na playlist, který jsme vytvořili k výstavě. Poslechnout si můžete skladby, které malířku inspirovaly.