Přednášky v Botanické: Jaroslav Škopek – Létají naši ptáci do Asie?

16.2.2023, 17:30 – 19:00

Botanická zahrada si pro vás připravila opravdu pestrý obsah přednášek, který zaujme nejen vášnivé botaniky, ale i nepolíbené laiky, kteří rádi objevují. Celý cyklus se ponese v duchu Asie a přednášet vám budou zajímaví hosté včetně odborníků z řad naší zahrady.

Cena vstupenky: 150,- Kč

Jaroslav Škopek – Létají naši ptáci do Asie?

Zatímco většina našich ptáků, kteří migrují na větší vzdálenosti (tzv. dálkoví migranti), směřuje do afrických zimovišť, mají tři naši ptáci zcela odlišné tahové chování: opouštějí nás již na sklonku léta a cestují až do Pákistánu a Indie. Jedná se o druhy, které se k nám rozšířily z východu a dodržují tak zimoviště svých předků. Jsou to pěnkavovitý pták hýl rudý (Carpodacus erythrinus), drobný lejsek malý (Ficedula parva) a slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica). Během přednášky se dozvíte mnoho zajímavostí o druzích, které létají zimovat do Asie, ale i o ptácích, kteří létají naopak na zimu k nám. 

RNDr. Jaroslav Škopek, PhD. je ornitolog, je členem České společnosti ornitologické a České zoologické společnosti. Přes 27 let pracoval v Kroužkovací stanici Národního muzea, kde se zabýval problematikou migrace ptáků a výzkumem hnízdního rozšíření ptáků Prahy. Výsledky zpracoval jako spoluautor knihy Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy. Jako lektor spolupracoval s Přírodovědeckou fakultou UK a s Lesnickou fakultou ČZU. Zabývá se i přednáškovou činností pro školy a různé zájmové organizace. V Botanické zahradě Praha působí od roku 2008, v současné době v knihovně. Je autorem celkem 14 výstav s ornitologickou tématikou, které se konaly v areálu zahrady.

Vstupné 150 Kč/přednáška

Součástí vstupenky na přednášku je také vstup do celého areálu botanické zahrady vč. skleníku Fata Morgana. Pokud zvolíte variantu online z pohodlí domova, hodinu před začátkem přednášky od nás obdržíte vstupenku na přednášku i do areálu zahrady s platností do konce dubna.