Martin Firon: Jaroslav Hašek na Vysočině

25.1.2023, 16:00 – 18:00

Začátkem nového roku 2023 si připomeneme dvojí výročí spisovatele Jaroslava Haška. V lednu uplyne 100 let od jeho úmrtí a v dubnu 140 let od jeho narození. Přednáška s diskuzí bude zaměřena na jeho reflexi na Vysočině za autorova života i po jeho smrti. Součástí tématu, tak jako Haškova způsobu žití, budou tehdejší hospody představující hlavní místo pro konání různých akcí a setkávání.

Cena vstupenky: 70,- Kč