Nahlédnutí do podivuhodného světa Jana Zuziaka

13.12.2022 – 12.3.2023, 23:59

Jan Zuziak (1946–2021) byl svérazným a všestranným tvůrcem, bez něhož by obraz brněnské výtvarné scény posledních čtyřiceti let byl neúplný a jaksi mdlý.

Jeho celoživotním mottem bylo žít v těsném svazku s uměním a být organickou součástí vlastního díla. Nejvýraznějším počinem v naplnění tohoto motta byla jeho dobrovolná emigrace do Zuzilandu, imaginárního státu ve státě, jehož hranice tvořila pouze umělcova fantazie. I jeho vlastní byt, v němž strávil poslední desetiletí svého života, připomínal spíše kabinet kuriozit, kterému dominovala sbírka esteticky uspořádaných přírodnin.

Průřez celou Zuziakovou tvorbou a náhled do jeho vnitřního azylu nabídne výstava Insiderství outsidera, která bude k vidění od 14. prosince 2022 do 12. března 2023 v Domě pánů z Kunštátu. K vidění bude jak autorova raná tvorba ze 70. let, tak díla nejnovější, vzniklá po roce 2010. Součástí doprovodného programu bude kromě klasických komentovaných prohlídek i speciální akce k oslavení autorových nedožitých sedmdesátých sedmých narozenin. Pro více informací sledujte stránky www.dum-umeni.cz.