Přijeďte nebo přijďte do Mirovic, nebudete litovat

31.10.2022 – 31.10.2023, 23:59

Město Mirovice leží v údolí řeky Skalice, která pramení v pohoří Brdy a po soutoku s Lomnicí se mění v pravý přítok Otavy nedaleko hradu Zvíkov. První písemná zmínka o městě je uvedena na dochovaném pergamenu z roku 1323. Výlet Jižní Čechy.

Mirovice doby 18. až poloviny 20. století je možno označit jako městské centrum orlického panství rodu Schwarzenbergů. Stopu v podobě mohutného erbu rodu najdou turisté na štítu kostela sv. Klimenta.

Přímo u silnice číslo 19 na východním konci města se tyčí kostel Jana Husa a Jeronýma Pražského, který doslova vstal z popela po požáru v roce 2015.

Turistům je dobře přístupný zachovalý židovský hřbitov založený v roce 1680 severně od města.

Nepřehlédnutelný mariánský morový sloup na dnešním Masarykově náměstí byl vztyčen v roce 1717. Pozornost turistů si zaslouží socha sv. Barbory umístěná na jižní straně sloupu, která je připomínkou hornické minulosti Mirovicka. V lokalitě Slomínek, v jihozápadní části města, se dochovala zlatonosná štola, jejíž zpřístupnění turistům město připravuje.

Kdo byl prvním československým olympijským vítězem? Bedřich Šupčík, zvítězil ve šplhu na laně v roce 1924 v Paříži. Jeho urnový hrob najdete v jižní části mirovického urnového háje.

Město spravuje 8 vesnických místních částí. V Sochovicích upoutá pozornost zájemců 80metrová budova stájí z roku 1830 určená k chovu koní pro rakouskou císařskou armádu.

Foto: ©Jan Hrdina