Poklady z depozitářů v Brně

21.9.2022 – 31.3.2023, 23:59

Šest významných předmětů v šesti atraktivně řešených místnostech a šest unikátních příběhů, které se k nim vážou. To je koncept připravované jubilejní výstavy Muzea města Brna Poklady z depozitářů, kterou budou moci návštěvníci navštívit na hradě Špilberku od 21. září 2022 do 31. března 2023.

Cena vstupenky: 55-90 Kč

Město Brno už 130 let systematicky buduje svoji sbírku, které položil základy podnikatel
s vlnou a milovník umění Heinrich Gomperz, když ve své závěti odkázal Brnu velmi cenné
umělecké předměty. Z původních 373 exponátů se sbírka rozrostla na neuvěřitelných 206
589 kusů. Od roku 1904 je její správou pověřeno Muzeum města Brna. Ve výstavě uvidíte
šest vybraných „pokladů“ z depozitářů Muzea města Brna, které jsou spojeny s šesti
unikátními příběhy z historie Brna. „V tomto případě nejde o kvantitu vystavovaných
předmětů, ale především o kvalitu a o to, co představují. V naší výstavě jsou pokladem
nejen samotné předměty, ale především také silné příběhy, které za nimi stojí. To je to, co
chceme, aby si návštěvníci po zhlédnutí výstavy odnášeli,“ vysvětluje ředitel Muzea města
Brna Zbyněk Šolc.
Výstava se dotýká kapitoly bohatství a luxusu sídelního města moravských markrabat 14.-
15. století. Nastiňuje hrdinství brněnského poštmistra a jeho domu při tureckém vpádu
roku 1663. Připomíná kontroverzní stavbu německého domu, kdy je zde k vidění jeden z
mála předmětů, který ze zbourané budovy zůstal zachován. Zlaté roky věhlasu
prvorepublikového nábytkového designu z Brna ilustrují výrobky legendárních Spojených
uměleckoprůmyslových závodů. Vystaveno je i nejstarší umělecké dílo z
uměleckohistorických sbírek muzea. A podíváme se i do nedávné minulosti, která je ve
výstavě reprezentována artefakty spojenými s jednáním premiérů Václava Klause a
Vladimíra Mečiara v proslulé vile Tugendhat, kde bylo v létě 1992 dohodnuto rozdělení
Československa.
„Je nesmírně důležité připomínat si, jak různorodá a obsáhlá je paměť města Brna. Věřím,
že výstava bude opravdu velkým přínosem pro celé město a pro každého, kdo ji navštíví,“
komentuje primátorka města Brna Markéta Vaňková. Výstava také skromně připomene,
že vřelá slova Heinricha Gomperze z předminulého století nebyla zapomenuta a o svědky
naší kolektivní historie je v městském muzeu s hrdostí a pečlivostí postaráno.