KampusFest 2022 - VŠCHT Praha slaví 70 let

23.9.2022, 14:30 – 22:00

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze oslaví v nadcházejícím akademickém roce 70 let své samostatné existence.

 odpoledních hodinách se v Dejvicích rozpoutá kulturní festival KampusFest, jehož náplní budou kromě soudobé hudební produkce vystoupení studentských spolků, včetně univerzitního orchestru a sboru. Pro veřejnost budou dále připraveny prohlídky školy a dvě velké chemické show. Zároveň bude představena nová publikace věnující se historii VŠCHT Praha pod názvem „Zaostřeno na chemii“.

PROGRAM
14:30 Chemická show I
15:00 DIvadlo (v)Ochotných Chemiků
15:20 Taneční oddíl ÚTVS VŠCHT
15:45 ChemChór VŠCHT
16:30 Orchestr VŠCHT
17:00 Slavnostní proslov rektora a II. křest knihy Zaostřeno na chemii
17:05 Chemická show II
18:15 I Love You Honey Bunny
19:45 Paulie Garand LIVE BAND
21:15 Bitman

V AREÁLU
Stánky vybraných pivovarů (Továrna Slaný, Nomád, Děčín, Záhora, Podlesí, Malešov, Břevnovský klášterní pivovar Sv. Vojtěcha, Zichovec, Beer Factory Plzeň, Pivovarský dvůr Zvíkov, Univerzitní pivovar VŠCHT Praha)
Burgery od Kaiser Franz
Le Fakap bar
...a jiné!!!

EXKURZE
Exkurze po VŠCHT Praha startují v 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, přihlašování online zde

Adresa konání:

Kampus Dejvice

Technická 1905, 160 00
Praha 6-Dejvice