Fedor Gál - Václav Vacek | diskuze

3.12.2019, 19:00 – 20:00

„Neexistuje taková situace, v niž by nám život přestal nabízet možnost smyslu. A neexistuje taková osoba, pro niž by život neměl přichystanou úlohu. Jde o to, co život očekává od člověka, a ne naopak.“ (V. Frankl)

Cena vstupenky: zdarma Kč

Fedor Gál – publicista, filmař. Narodil se v koncentračním táboře v Terezíně. V roce 1989 spoluzakládal Verejnosť proti násiliu. Byl výzkumným pracovníkem v oblasti sociálních věd.

Václav Vacek – kněz, spisovatel. Věnuje se manželským párům a mužské spiritualitě. Před sametovou revolucí se podílel na činnosti disentu. Byl dlouholetým farářem v Letohradě.

moderuje Daniela Brůhová, publicistka, redaktorka TV Noe

Diskuzní večer probíhá v rámci cyklu Člověk v dialogu 2019: Hledání smyslu. www.pragjesu.cz/clovek-v-dialogu.
Pořádá komunita bosých karmelitánů z kláštera Pražského Jezulátka s finanční podporou MČ Praha 1