Kašperskohorská pouť - Pouť Panny Marie Sněžné

4.8.2017, 9:00 – 6.8.2017, 17:00

Jedna z největších letních akcí pro širokou veřejnost je konání poutních slavností v Kašperských Horách. Poutní procesí, staročeský jarmark, pouťové atrakce, to vše a mnohem víc uvidíte při vaší návštěvě Kašperských Hor v tomto datu.

Pátek 4. 8.
17.00 Bohoslužba slova (kostel sv. Markéty)
22.00 Adorace Nejsvětější Svátosti (kostel Panny Marie Sněžné)

Sobota 5. 8.
13.00 Pouťový fotbalový turnaj (fotbalové hřiště na Cikánce)
16.30 Dostaveníčko s dechovou hudbou Solovačka (před kostelem sv. Markéty)
17.00 Pobožnost s loretánskými litaniemi (kostel sv. Markéty)
17.20 Procesí ke kostelu Panny Marie Sněžné
Po procesí Česko-německá mše svatá (kostel Panny Marie Sněžné)
20.00 Koncert z cyklu Kašperskohorské varhany - Putování barokní Evropou - zahraje Markéta Schley-Reindlová a hosté (kostel sv. Markéty)
21.00 Pouťová zábava s kapelou Rankl Sepp (náměstí)

Neděle 6. 8.
10.00 Slavnostní poutní mše svatá - (kostel sv. Markéty)
10.30 Komentovaná prohlídka města s průvodcem (sraz na radnici)
14.00 VII. ročník setkání harmonikářů (náměstí)
15.00 Požehnání poutníkům - hudební doprovod Eibnschschläger Sänger (kostel Panny Marie Sněžné)

Více informací na www.kasphory.cz/kultura