Muzeum města Ústí nad Labem

9. srpen 2023, 11:30
Muzeum města Ústí nad Labem

Výstavy Muzea města Ústí nad Labem se zaměřují na regionální historii a přírodu známou i neznámou kolem nás.

Bez přestávky slouží muzeum veřejnosti od roku 1876 a ve své sbírkotvorné a výstavní činnosti rozvíjí všechny důležité obory muzejní práce, jakými jsou archeologie, historie a přírodověda. Dětskému publiku a školám tyto obory pomáhá zpřístupnit oddělení muzejní pedagogiky a důležitá je též role muzejní knihovny.

Budova muzea má více než 2 000 metrů čtverečných výstavních ploch, které v současnosti z většiny zaplňuje rozsáhlá moderní expozice Naši Němci, která představuje dějiny německy mluvícího obyvatelstva na našem území a nalézá se ve dvou patrech výstavního paláce. V ostatních výstavních prostorech se konají výstavy, reflektující rozličná témata zdejšího regionu.

Ve slavnostním Císařském sále, kde v minulosti zasedala i městská rada, se často odehrává řada koncertů, přednášek, konferencí a jiných společenských událostí. Součástí budovy je muzejní kavárna, která slouží nejen k občerstvení návštěvníků muzea, a i zde se konají výstavy menšího rozsahu.

Ústecké muzeum spravuje též areál přírodního a zrcadlového bludiště na Větruši, která jsou oblíbeným výletním cílem rodin s dětmi. V objektu zrcadlového bludiště je také další výstavní síň. Nedaleko bludišť se pak nachází v Čechách nejstarší dochované středověké popraviště.

Poslání muzea však nekončí pouze u výstavní či sbírkové činnosti. Podílí se často na obnově památných míst a věnují se péči o veřejný prostor, třeba formou realizace naučných stezek.

Rozsah muzejní sbírky

Sbírka Muzea města Ústí nad Labem v současnosti čítá více než 200 000 evidenčních čísel, reprezentujících více než 1 100 000 kusů sbírkových předmětů. V souladu se zaměřením muzea je tvořena souborem přírodnin a předmětů dokumentujících historický vývoj města a jeho okolí. Některé předměty jsou ve sbírce obsaženy již od založení muzea v roce 1876, podstatná část sbírky byla postupně doplňována až v následujících letech.

Ústecké muzeum spravuje rozsáhlé sbírky archeologické, historické, umělecké, geologické, zoologické, entomologické a botanické. Většina výstav je doplněna o hravé aktivity pro nejmenší.

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace

adresa: Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad Labem
telefon: 475 210 937, 475 211 260
e-mail: [email protected]

Více informací www.muzeumusti.cz