Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem nese odkaz rodáka z Lysé

15. únor 2024, 9:24
Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem nese odkaz rodáka z Lysé

Polabské muzeum prezentuje své expozice v Poděbradech, Nymburce, Přerově nad Labem a Lysé nad Labem. Muzeum Bedřicha Hrozného je muzejní institucí, která sídlí v polabském městě Lysá nad Labem.

Hlavní úkoly Polabského muzea

Polabské muzeum bylo zřízeno za účelem získávat, tvořit, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy jako pramenné základny poznání zkoumaného regionu nebo tématu.

Polabské muzeum shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české a výjimečně i zahraniční provenience. Sběrnou oblastí jsou zejména území okresu Nymburk s přesahem do nejbližšího okolí a části území středních Čech.

Sbírky jsou tvořeny na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti zejména v oborech botanika, zoologie, archeologie, etnografie, historie včetně písemností a dějiny umění.

Expozice muzea Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Hlavní náplní muzea je připomenout osobnost významného vědce Bedřicha Hrozného, rodáka z Lysé nad Labem, předního orientalisty a rozluštitele chetitského jazyka.

Stálá nová expozice Muzea Bedřicha Hrozného je umístěna v nově rekonstruovaném barokním památkově chráněném domě a seznamuje návštěvníky prostřednictvím množství sbírkových předmětů a prezentačních panelů s významnými etapami bohaté historie spojené s městem.

Návštěvník má tak možnost nahlédnout do minulosti města, a to od nejstarších dějin, prostřednictvím bohatých archeologických nálezů, přes významnou kapitolu období baroka, které zanechalo ve městě nezanedbatelnou stopu, až po přelom 19. a 20. století a poznat významné rodáky města.

Osobnost Bedřicha Hrozného, jeho vědeckou činnost a oblast starověkého Předního východu, prezentuje množství unikátních sbírkových předmětů a listinného materiálu v navazující části expozice. Nechybí zde ani jeho osobní věci.

Poslední část stálé expozice je věnována přírodním zajímavostem Lysé a blízkého okolí. Ve výstavním prostoru se v průběhu roku střídají krátkodobé výstavy. Pro zájemce z řad veřejnosti se příležitostně pořádají přednášky.

Muzeum Bedřicha Hrozného

adresa: Na Dláždění 68, 290 01 Poděbrady
telefon: +420 325 551 868
e-mail: [email protected]

www.polabskemuzeum.cz/mista/muzeum-bedricha-hrozneho