Arboretum Bílá Lhota skrývá poklady z celého světa

15. leden 2024, 14:25
Arboretum Bílá Lhota skrývá poklady z celého světa

Arboretum Bílá Lhota je arboretum, které se nachází v obci Bílá Lhota na střední Moravě. Arboretum v Bílé Lhotě se rozkládá na jižně orientovaném svahu na ploše necelých tří hektarů.

Pro veřejnost byl park zpřístupněn pod názvem Arboretum v Bílé Lhotě v roce 1968. Již v roce 1969 byl park vyhlášen zvláště chráněným územím, v současnosti je zařazen do kategorie Národní přírodní památka. Je ideálním místem pro rodinný výlet a pohodovou procházku.

Druhová skladba dřevin

Je v něm zastoupen zhruba stejný počet stromů listnatých a jehličnatých. Nachází se zde asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin, z nichž mezi nejčastější patří keřovité tisy v různých barvách a tvarech, na druhém místě pak túje a smrky. Kostru parku však tvoří převážně duby a různobarevné buky spolu s doplňkovými dřevinami, jako jsou cypřišky, javory, borovice, břízy, douglasky a lípy. V arboretu ovšem můžete najít i mnoho vzácných a sbírkových dřevin. Stromy jsou seskupeny podle nároků na živiny, půdu, klima atd.

Kromě jihoevropských dřevin zde můžete obdivovat stromy, keře a trvalky z Asie, a to z Číny, Koreje, Mandžuska, Japonska i rostliny ze Sibiře a chladnějších oblastí. Mnoho dřevin v parku pochází také z různých částí Severní Ameriky (Kanady, USA) a z Mexika.

Zemědělská expozice

Do časů, kdy na Hané vládly staré sedlácké rody, vezme návštěvníky nová Zemědělská expozice při Arboretu v Bílé Lhotě. Olomouckému Vlastivědnému muzeu, pod které arboretum spadá, se podařilo nashromáždit výjimečnou kolekci předmětů, které se dříve v zemědělství používaly. A to včetně velkých a často již polozapomenutých strojů jako je například secí či žací stroj anebo mlátička s lisem na slámu.

Součástí expozice, která má vnitřní i venkovní část, je také jedinečná kočárová kareta ze začátku 20. století. Ta hospodáři sloužila jako dopravní prostředek při důležitých cestách, například do kostela, města anebo při slavnostních příležitostech. Dalším ze série ojedinělých exponátů je povříslovač Burco na výrobu slaměných povřísel. Ta se vyráběla zkrucováním z dlouhé obilné slámy, šlo o nezbytnou pomůcku při sklizni. Právě povřísly bylo posečené obilí vázáno do snopů.

K vidění jsou i ukázky plodin pěstovaných jak v tuzemsku, tak v zahraničí. O opojnou paletu vůní se ve venkovní části expozice postarají bylinkové záhony s několika desítkami léčivých rostlin. Pro nejmenší návštěvníky je připravené obří pískoviště. Zajímavá je například kolekce včelařských nástrojů.

Svatební obřady

V prostorách arboreta je možno uzavřít občanský i církevní sňatek. Pro pořádání svatebního obřadu si můžete zvolit libovolné místo v areálu arboreta, avšak při jeho výběru je nutné zvážit počet svatebních hostů.

Arboretum Bílá Lhota

adresa: Bílá Lhota, 783 26 Bílá Lhota
e-mail: [email protected]

V sezóně (duben – říjen) tel. 725 460 888 (vstupní hala – pokladna a průvodce).
Mimo sezónu (listopad – březen) tel. 725 460 881 (zásobní zahrada).

www.arboretumbilalhota.cz