Přednáška PhDr. Jan B. Uhlíř, PhD. ANTIMONY-Cesta ke slávě

13.1.2023, 17:00 – 22.12.2023

Video záznam z II. cyklu přednášek o paradesantních výsadcích, přednášející: PhDr. Jan Boris Uhlíř, PhD. Jan Boris Uhlíř je český historik a soudní znalec zabývající se moderními českými dějinami, především pak Protektorátem Čechy a Morava a dějinami Třetí říše.

Cena vstupenky: 75 Kč

Operace ANTIMONY, byl první výsadek do protektorátu po atentátu na Heydricha a jeho hlavním úkolem bylo obnovit spojení Londýna s domácím odbojem. 24. října 1942 vzlétlo z britského letiště letadlo s excelentním pilotem RAF ppor. Leo Anderlem spolu s třemi parašutisty z Operace Antimony, nadporučíkem Františkem Závorkou, četařem Stanislavem Srazilem a radiotelegrafistou Lubomírem Jasínkem. Parašutisté z Antimony měli obnovit spojení exilové vlády s domácím odbojem.

SMS Ticket