Martin Pechlát jako Casanova v novince divadla JEDL

Giacomo Casanova, postava známá především pro své neodolatelné charisma. Ženám nabízel zážitkovou jízdu, kterou uměl náležitě zpeněžit. Autorská hra Lucie Trmíkové ho představuje i jako kočovného baviče, který celý život utíkal nejen z loží svých milenek, ale především před svou vlastní duší. Titulní roli milovníka žen, práskače a diplomata v jednom ztvární držitel Thálie Martin Pechlát.  

Martin Pechlát jako Casanova v novince divadla JEDL
  • Adresa:
    Václavské náměstí 38
    Praha 1 110 00

Pověstné charisma, neodolatelný šarm a neustálá touha po dobrodružství řadí Giacoma Casanovu mezi legendární postavy. Benátský rodák ale není pouhým symbolem svůdce. „Když jsem ho studovala, přišla jsem na zajímavou věc. Spousta žen, se kterými byl v kontaktu, byla stejně promiskuitní a náruživá jako on. Uměly využít jeho mužských slabostí včetně ješitnosti. V tom si byli úplně rovnocenní. Myslím si, že spousta mužů je také zneužívaných a že se to párkrát stalo i Casanovovi,“ přibližuje Lucie Trmíková.

Představení se také věnuje závěrečné etapě Casanovova života na Duchcově v severních Čechách. Zde žije zcela v kontrastu se svým předchozím životem – jako „vypelichaná exotická opička“ předváděná hostům. Je osamělý, nerozumí místnímu jazyku ani době, které se dožil. Sám zůstává zamrzlý v dějinách jako exponát z doby minulé.

Seznamte se s portrétem lidské povahy, který je nadčasový a stále aktuální. Vstupenky na premiéru a první reprízy najdete na webových stránkách divadla JEDL.

Termíny