Na začátku stojí čtyřnásobná přísaha askeze. Mladý navarrský král a jeho tři druzi se hodlají plně věnovat pouze studiu a kultivaci ducha. 

Marná lásky snaha - Divadlo Jiřího Myrona
  • Adresa:
    Československých legií 148/14
    Ostrava 701 04

A to znamená po tři roky zmrazit všechny touhy. To je toho, tři roky utečou jak nic. „Ke slovu ‚tři‘ teď přidáme slovo ‚roky‘ a je to: ‚tři roky‘ ve dvou slovech. A máme nastudováno.“ Na dvůr však záhy přijíždí francouzská princezna se třemi svými dámami a přísaha rychle bere za své. Komedie plná hravosti, slovních hříček a jazykového vtipu nám opět dokáže, že žádné příkazy a zákazy neumlčí lidskou přirozenost. „A taky tohle: vaše láska vám jde od srdce, a přitom vám leží na srdci tak, že byste nepřenes přes srdce, kdyby vás občas nechytla za srdce, protože, ruku na srdce, máte ji ze srdce rád.“

Překlad: Martin Hilský
Režie: Roman Polák
Dramaturgie: Norbert Závodský
Lektorka dramaturgie: Roberta Chrťanská
Asistent režie: Vít Roleček
Scéna: Pavel Borák
Kostýmy: Peter Čanecký
Scénická hudba: Michal Novinski
Pohybová spolupráce: Ladislav Cmorej
Jazykový poradce / jazyková spolupráce: Eva Spoustová
Inspicient: Věra Kryšková
Text sleduje: Jana Hořínová

Ferdinand, král navarrský: František Strnad
Biron, pán z královy družiny: Milan Cimerák
Longaville, pán z královy družiny: Martin Dědoch
Dumaine, pán z královy družiny: Vít Roleček
Boyet, starší pán z družiny francouzské princezny: Petr Houska
Don Adriano de Armado, výstřední Španel: Pavel Juřica
Nathan, kurát: Tomáš Jirman
Holofernes, učitel: Jan Fišar
Hňup, strážný: Jan Vrbacký
Kotrba, vesničan: Jiří Sedláček
Smítko, Armadovo páže: Tomáš Krpec
Princezna, francouzská: Sabina Muchová
Rosalina, dáma z princezniny družiny: Aneta Kaluža Klimešová
Kateřina, dáma z princezniny družiny: Viktória Pejková
Marie, dáma z princezniny družiny: Sára Erlebachová
Žakeneta, děvče z vesnice: Tereza Cisovská

Termíny