Výstava Akvizice 2000↑ hodnota přátelství - Galerie Roudnice

14.4.2023 – 28.5.2023, 23:59

Výstava představí přírůstky do sbírek roudnické galerie za posledních zhruba dvacet let. Návštěvníkům nabídne pastelové kresby lilií Jitky Válové, dílo Michala Ranného či krajiny Mariany Alasseur. 

Cena vstupenky: 50-100 Kč

Výstava zároveň vypovídá o specifickém charakteru regionální galerie, pro kterou jsou nepostradatelné vazby na umělce, návštěvníky a místní komunitu. Ti všichni se podílejí na budování složitého „ekosystému“ galerie, díky němuž se rozrůstají i její sbírky.