Komentovaná prohlídka výstavy Petra Švecová - V zahradě a o kus dál

30.3.2023, 17:00 – 18:00

Provází Jiří Kovanda a autorka Setkání s malbou Petry Švecové je vstupem do subtilního světa křehkých námětů, v němž motivy přírody, květin a dívek, vystupující z jemných vrstev olejových barev, jsou archetypálním obrazem čisté duše hledající místo v nestálém světě. Nikdy se však divákovi nepředstaví naplno, ale balancují na hranici uchopitelného.

Cena vstupenky: 50 Kč

Švecová ve svých obrazech dovoluje zachytit pouze zlomek dané skutečnosti, jež je součástí mnohem většího celku. Jednotlivými fragmenty a symboly nevysvětluje, pouze napovídá, s využitím minimalistického počtu znaků a zaměřením na koloristické kvality malby.

Zahrada představená Petrou Švecovou vypovídá o autorčině vnitřní skutečnosti. Sama ji vnímá jako útočiště či chráněné místo, kde může nalézt svobodu a úkryt. Je to místo pro rozvíjení vnitřního Já a bezpečný prostor pro růst a zkoumání krásy v nejistém světě. Místo, které díky svému řádu a uzavřenosti může zprostředkovávat útěchu, důvěru a naději. Kouzlo a tajemství zahrad se analogicky podobá životu samotnému, jako prostor svobodného vytváření a pěstování snů, ambicí a vášní. Výstava V zahradě a o kus dál je meditací na téma zahrad, zároveň se ale snaží tento limit opustit: jít za plot, hledat skryté asociace ve věcech, které považujeme za běžné, ale které v sobě nesou hlubší, generacemi sdílenou zkušenost. Švecové detailní pohledy na květiny či části figury hraničí s abstrakcí a vyzývají diváky, aby zpomalili a vychutnali si proces pečlivého pozorování. Prostřednictvím abstrakce je umělkyně schopna niterně sdělovat příval emocí, které mohou být ve figurativních dílech potlačeny. Až skoro monochromaticky laděné pastelové obrazy představují syntézu řady impulzů, vykazují kontinuitu s evropskou historickou malbou, ale i s moderní a současnou kulturou.