Komentovaná prohlídka výstavy Cameron Tauschke | Valleys of the heart

23.3.2023, 17:00 – 18:00

Výstavní projekt australského umělce Camerona Tauschkeho, aktuálně působícího v Berlíně, představí v Oblastní galerii Liberec obrazy na plátně a kresby s využitím kombinované techniky na papíře.

Cena vstupenky: 50 Kč

Provází Jana Sýkorová

Autor vychází z inspirace a fascinace výroky: následuj své srdce, ruku na srdce či srdce je naším vůdčím světlem a nejlepším učitelem. Současně se v tomto kontextu zajímá o horolezce, kteří při výstupu uplatňují svou přirozenou disciplínu, víru a trpělivost, protože cesta na vrchol je vždy lemována obtížemi a nebezpečím. Právě jít za svým srdcem a dělat věci celým srdcem je signifikantní pro připravovanou výstavu. Pro Oblastní galerii Liberec budou v rámci kurátorského dialogu Lenky Sýkorové a umělce vybrány starší obrazy a kresby, ale současně vzniknou i nová díla přímo pro prostory galerie. Výstava navazuje na kurátorský projekt Postkonceptuální přesahy v kresbě. Bude o lásce a odvaze.

Rezervujte si svou účast telefonicky na čísle +420 485 106 321, nebo e-mailem na adrese [email protected].