Taneční večer s Bocianem v M-klubu

31.3.2023, 21:00 – 1.4.2023, 2:00

Párty v M-klubu s Bocianem. 21 - 02 h. Vstup od 17 let.

Cena vstupenky: 130 Kč
VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ je obecně prospěšná společnost zřízená Městem Vysoké Mýto ke dni 1. 8. 2012. VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ zajišťuje kulturní, pořadatelskou a agenturní činnost pro obyvatele města a regionu včetně propagace své činnosti a místní kultury. Vytváří podmínky pro pěstování a rozvoj činnosti zájmových občanských sdružení a spolků v oblasti neprofesionální kultury.
 
V čele zařízení je ředitel, kterého jmenuje starosta města. Ten je pak bezprostředně nadřízený samostatným odborným vedoucím úseku mimoškolního vzdělávání, dramaturgie a obchodní činnosti.
 
Na úseku mimoškolního vzdělávání jsou připravovány jazykové, hudební a taneční kurzy pro mládež i dospělé, různé formy přednášek, besed a odborných školení.
 
Na úseku dramaturgie nabízí městské kulturní zařízení divadelní představení profesionálních souborů, filmová představení, koncerty, taneční večery pro mládež a taneční odpoledne pro střední a starší generaci. Koordinuje činnost občanských sdružení, divadelní spolek Šembera, pěvecký sbor Otakar, loutkové divadlo Srdíčko, pronajímá prostory OS Triangl v objektech Šemberovo divadlo, Koruna, Lyra a domu čp. 72 / IV v Litomyšlské ulici. 
 
V letních měsících jsou pořádány akce v Amfiteátru M-KLUBU. Celoročně organizace poskytuje pronájem všech budov pro veškeré další společenské i jiné využití. 
 
Součástí činnosti VYSOKOMÝTSKÉ KULTURNÍ je příprava a realizace celoměstských, regionálních i celostátních akcí s mezinárodní účastí.