Zrcadlové bludiště na Petříně

15. srpen 2013, 11:59
Zrcadlové bludiště na Petříně

Zrcadlové bludiště na pražském Petříně patří mezi velmi oblíbené a vyhledávané památky Prahy.

Bludiště na Petříně bylo původně zbudováno za účelem pavilonu Klubu českých turistů na Jubilejní zemské výstavě 1891.. Postavil jej pražský tesařský mistr Matěj Bílek podle projektu architekta Antonína Wiehla. Dřevěná budova bludiště stála původně v blízkosti nároží Průmyslového paláce, o dva roky později byla přemístěna na Petřín vedle Petřínské rozhledny. Pro budovu bludiště se stala inspirací podoba někdejší gotické vyšehradské brány zvané Špička, postavené ve druhé polovině 14. století Karlem IV. Stavba je tedy obrazem představ o gotickém stavebnictví na konci 19. století. V prostředním sále se nachází diorama znázorňující boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Nezvyklá kombinace trojrozměrné scény s malbou Hradčan na pozadí je dílem bratrů Adolfa a Karla Liebscherových a Vojtěcha Bartoňka. V obou bočních sálech byla v průběhu doby nainstalována zrcadla, přičemž levá místnost objektu byla v roce 1911 vybavena různě vypouklými a vydutými zrcadly (tzv. síň smíchu). Celkem se v bludišti nachází 31 obyčejných a 15 zkreslujících zrcadel.

Otevírací doba

listopad–únor: 10–18 hod.
březen: 10–20 hod.
duben–září: 10–22 hod.
říjen: 10–20 hod.
Otevřeno denně včetně pondělí.

Vstupné

základní 90 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 250 Kč, skupinové 10 a více osob 80 Kč/osoba

Zrcadlové bludiště na Petříně

adresa: Petřínské sady 110 00 Praha 1 – Malá Strana
telefon: +420 725 831 634
správce: Muzeum hlavního města Prahy

www.muzeumprahy.cz

Doprovodný program v Zrcadlovém bludišti na Petříně