Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

30. leden 2022, 10:26
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

Vlastivědné muzeum a galerie se nachází v budově bývalého augustiniánského kláštera v centru České Lípy. Již v roce 1878 byly shromážděny první písemnosti a archeologické nálezy, část sbírkových fondů je soustředěna ve stálých expozicích přírody a historie regionu, svět hmyzu a motýlů, svět moří a oceánů, exotická zvířata, geologie a paleontologie a nově o těžbě uranu na Českolipsku. Součástí muzejního areálu jsou i výstavní prostory ambitu, dvě galerie a rozsáhlá klášterní zahrada se souborem regionálních skulptur a amfiteátrem.

Archeologické muzeum Šatlava

V bývalém městském vězení je instalována unikátní speleoarcheologická expozice, dále expozice o archeologii České Lípy a místní středověké a raně novověké hrnčířské výrobě. Vězeňský kout je věnován objektu šatlavy a dějinám vězeňství a výkonu práva.

Památník K. H. Máchy v Doksech

Expozice zachycuje život a dílo básníka romantismu Karla Hynka Máchy. Literární část doplňují ukázky užitého umění a kultury bydlení z období biedermeieru – nábytek, dobové kostýmy a drobné předměty pro denní i sváteční používání. Druhá expozice se soustředí na rybářství a rybníkářství na Českolipsku.

Vísecká rychta v Kravařích

V největší roubené stavbě v Čechách s trojpodlažní půdou se nachází expozice o bydlení a lidové architektuře v severních Čechách. Ve venkovní expozici, v přístřešku a ve stodole, naleznete zemědělskou techniku z 19. a 20. století.

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

adresa: nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa
telefon: +420 487 824 145
e-mail: [email protected]

www.muzeumcl.cz