Slovanské hradiště v Mikulčicích 2 - duplicita

4. březen 2020, 12:53
Slovanské hradiště v Mikulčicích 2 - duplicita

Jedinečná archeologická, v lužních lesích a lukách unikátně zachovalá, raně středověká památka významné velkomoravské sídelní aglomerace. Původně blatné hradiště s rozsáhlými podhradími na ostrovech v řečišti toku řeky Moravy. Od roku 1962 národní kulturní památka, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně.

V 8. a 9. století jedno z nejvýznamnějších sídel Velkomoravské říše s rysy vztahujícími se k počátkům naší státnosti a místo možného působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina a Metoděje. Kamennou obrannou zdí opevněné sídlo je řadou historiků považováno za město Morava (grad Morava) či starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Archeologicky doloženy pozůstatky základů knížecího paláce a 12 kamenných kostelů. Prozkoumána rozsáhlá pohřebiště s počtem 2.500 odkrytých hrobů, pozůstatky mohutného valu a tří kůlových mostů. Cenou soutěže Gloria musaealis za nejlepší muzejní expozici roku 2008 se pyšní stálá archeologická expozice.

V blízkosti je přírodní rezervace Skařiny s meandry staré Moravy. Archeologická lokalita nabízí neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody. Nová lávka přes Moravu spojuje památky Velké Moravy – Slovanské hradiště a Kostel sv. Markéty v Kopčanech v jedinečný archeopark. Místa aspirují o zápis na listinu UNESCO a nabízí celoročně možnost prohlídky i návštěvy kulturních akcí pro děti, mládež i dospělé. Památník je otevřen celoročně

Slovanské hradiště v Mikulčicích

SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH, národní kulturní památka,
pobočka Masarykova muzea v Hodoníně

adresa: 696 19 Mikulčice 738 - Val
telefon: +420 518 357 293
e-mail: [email protected]

www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice

Akce a události Slovanského hradiště v Mikulčičích