Ostravské muzeum vás překvapí bohatými sbírkami

11. květen 2023, 23:51
Ostravské muzeum vás překvapí bohatými sbírkami

Muzeum naleznete v centru Ostravy, v půvabné historické budově na Masarykově náměstí.

Ostravské muzeum představuje historii a přírodu města Ostravy, jeho obyvatele, identitu a vývoj. Najdete zde zkameněliny, umělecké sbírky, staré tisky, archeologické nálezy, expozice o přírodním bohatství, zajímavé polodrahokamy a mnoho dalšího.

Ve věži Ostravského muzea každou hodinu vyhrává půvabné melodie zvonkohra, složená z dvaceti dvou zvonů, každý z nich je pojmenován po významné ostravské osobnosti. Melodie, které zní z radniční věže mají vztah k Moravskoslezskému kraji. Jedná se o úryvky lidových písní z blízkého Opavska, Lašska i Těšínska a také motivy skladeb hudebního skladatele Leoše Janáčka. Dalšími melodiemi jsou písně hornické a známé umělé písně ostravských autorů.

Sbírkové fondy muzea v současnosti čítají kolem 300 tisíc inventárních čísel, předmětů značné historické hodnoty. Nejrozsáhlejší část tvoří společenskovědné sbírky a to: prehistorické archeologické (nálezy z okolí Ostravy), historické a uměleckohistorické (nábytek, sklo, porcelán, keramika, hodiny, numizmatika, malířství a sochařství, zbraně, cín a jiné), národopisné (malovaný nábytek, pracovní nářadí, kroje, obrázky na skle, plastiky) a hudebně historické (vážná hudba, folkloristika, historie ostravského divadelnictví). Přírodní vědy zastupují sbírky: entomologické (brouci a motýli), geologické (nerosty, horniny a jedinečná Šustova paleontologická sbírka karbonu), botanické (herbáře, houby) a zoologické (preparáty ptáků, drobných savců, obojživelníků a ryb). Pojítkem mezi oběma částmi expozic přírodních věd jsou nejstarší archeologické nálezy. Zejména pravěk a jeho období mladšího paleolitu s lokalitou na vrchu Landek patří k chloubám Ostravy.

Expozice živé přírody a krajiny Ostravska (zemědělská krajina, lužní lesy v povodí Odry, lesy Ostravska, řeky, rybníky a louky, městská krajina), s exponáty botaniky, zoologie a entomologie, je svou moderní instalací velmi přitažlivá a svým audiovizuální vybavením vysoce interaktivní. Ostravské muzeum nabízí i online výstavy.

Pro zajímavost lze také uvést, že od května do října působí v muzeu pro všechny nadšené houbaře mykologická poradna. Mezi nejoblíbenější exponáty patří unikátní interiérový Maškův orloj a 200 let starý orchestrion.

V muzeu si přijde na své každý, návštěva je vhodná pro jednotlivce i rodiny s dětmi. Neváhejte a vyrazte si sem užít prima den.

Otevírací doba

pondělí: zavřeno
úterý-neděle: 10.00-18.00
Poslední vstup do muzea je 30 minut před uzavírací dobou.
Státní svátky otevřeno, pokud není uvedeno jinak.

Ostravské muzeum

adresa: Masarykovo nám. 1, 728 41 Ostrava
telefon: 597 578 450
 

www.ostrmuz.cz