Nové Město nad Metují

25. leden 2022, 13:34
Nové Město nad Metují

Nové Město nad Metují se nachází v Královéhradeckém kraji. Městem protéká řeka Metuje, která společně se skalnatým ostrohem historického centra představuje typickou dominantu města.

Centrum jako z pohádky

Historické centrum města je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jednou z nejcennějších historických památek a jedním z hlavních turistických cílů je novoměstský zámek. Z původního hradu vznikl renesanční a raně barokní přestavbou dnešní zámek spolu se zahradami na severním okraji. Poslední úpravy byly prováděny v 1. třetině 20. stol. architekty Jurkovičem a Janákem. V zámku se nachází interiéry barokní, secesní a art deco, na jejichž výzdobě se podílela řada významných českých výtvarných umělců (Kysela, Johnová, Teinitzerová, Šimák). Před zámkem a v jeho zahradě jsou umístěny vyhledávané barokní sochy trpaslíků Matyáše Bernarda Brauna a celodřevěný krytý most v zámecké zahradě.

Zámek těsně přiléhá k Husovu náměstí. V letech 2009 – 2011 proběhla kompletní rekonstrukce náměstí. Při rekonstrukci mimo jiné došlo k odkrytí studny z 16. století, která se stala jeho novým výrazným prvkem. Severní fronta domů s obnovenými renesančními fasádami a protilehlý kostel Nejsvětější Trojice jsou významnými památkami typickými pro město.

Další významné i památky města

Dalšími významnými památkami ve městě jsou: rokokové sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1767, Mariánský sloup z roku 1696, pomník Bedřicha Smetany z roku 1954, zachované opevnění v celém obvodu historického jádra města, barokní klášter Milosrdných bratří s Loretánskou kaplí a chrámem Narození Panny Marie, Husův sbor, (postavený dle projektu architekta J. Freiwalda a oceněný v roce 1934 jako nejlepší sakrální stavba roku), kaple sv. Barbory na Rezku, letní vila rodiny Bartelmusovy vybudovaná na Rezku roku 1901 arch. Jurkovičem, zřícenina hradu Výrov s vyhlídkou na „český Betlém“, původně raně gotický kostel sv. Ducha v Krčíně ze 13. století.

Přírodní rezervace Peklo s výletní restaurací

V nejbližším okolí se nacházejí přírodní rezervace Peklo (zařazena do systému Natura 2000) zahrnující romantická údolí řek Metuje a Olešenky mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují, výletní restaurace Peklo (mlýn přestavený podle návrhu arch. Jurkoviče), roubený kostel sv. Jana Křtitele ve Slavoňově z roku 1553.

Výlety v okolí

V širším okolí města se nachází velké množství dalších atraktivních a vyhledávaných výletních míst:
- vodní nádrž Rozkoš
- Babiččino údolí a zámek Ratibořice
- pohraničního pevnostní systém - Dobrošov
- památky z prusko-rakouské války 1866
- Orlické hory

Nejbližšími městy (do 20 km) v okolí jsou: Dobruška, Náchod, Opočno, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř.

www.novemestonm.cz