Národní kulturní památka Vyšehrad

11. květen 2020, 15:41
Národní kulturní památka Vyšehrad

Vyšehrad je oblíbeným místem procházek nabízejících úchvatné výhledy na Prahu a řadu významných památek.

Dějiny Vyšehradu jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa. Mohutná skála, rýsující se vysoko nad řekou Vltavou, lákala k osídlení již v nejstarších dobách a stala se předmětem mnoha pověstí. První spolehlivé doklady o existenci vyšehradského hradiště však máme až z poloviny desátého století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem devatenáctého století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů.

Vyšehrad má mnoho tváří, přijďte je poznat!

Kromě odpočinku a procházky v parku můžete na Vyšehradě navštívit také:

  • Expozici Historické podoby Vyšehradu v Gotickém sklepě
  • Prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu (dle aktuálního programu)
  • Kasematy, sál Gorlice a expozici Vyšehrad v dějinách pražského opevnění
  • program pro děti na Starém purkrabství (dle aktuálního programu)
  • Galerii Vyšehrad (dle aktuálního programu)
  • Letní scénu (dle aktuálního programu)
  • Vyšehradský hřbitov se Slavínem
  • baziliku svatého Petra a Pavla
  • informační centrum Špička

Více informací naleznete na www.praha-vysehrad.cz

Jak se k nám dostanete:

metro trasa C - Vyšehrad
tram. 7, 14, 18, 24, 53, 55 - Albertov
tram. 2, 3, 7, 17, 21, 52 – Výtoň

Národní kulturní památka Vyšehrad

adresa: V Pevnosti 159/5b, Praha 2, 128 00
telefon: 241 410 348
e-mail: [email protected]

www.praha-vysehrad.cz

@prahavysehrad
@vysehradgalerie

Akce a události Národní kulturní památky Vyšehrad