Muzeum regionu Boskovicka – Židovský obecní dům

6. duben 2022, 12:56
Muzeum regionu Boskovicka – Židovský obecní dům

Nová budova Židovského obecního domu vznikla podle plánů vrchnostenského stavitele Mathiase Flocha v roce 1826 v empírovém slohu. Je to rozsáhlejší dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou, členěnou fasádou a klenbami v přízemí, v níž bývaly umístěny kancelář židovské obce, školní učebna, studovna, byty rabína a správce špitálu a pekárna macesů se skladem. V prvním patře je expozice mapující urbanismus židovských čtvrtí v ČR.

Expozice – Židovské čtvrti v českých zemích

Židovské čtvrti v českých zemích představují v rámci celé Evropy určitý fenomén, který má značnou výpovědní hodnotu. Právě Boskovice se mohou pochlubit jednou z nejzajímavějších a nejlépe dochovaných židovských čtvrtí u nás.

Muzejní expozice ve třech místnostech ukazuje v plné šíři bohatství forem židovských čtvrtí u nás, historické příčiny jejich vzniku, důvody jejich lokalizace a situování, jejich typické projevy z hlediska urbanistického, architektonického a funkčního. Také přibližuje běžný život v ghettu, další vývoj čtvrtí poté, co je opustili původní obyvatelé, a péči o toto kulturní dědictví.

Byt rabína a pekárna macesů

Na návštěvnické centrum v přízemí navazuje místnost s náznakovou instalací původního vzhledu židovské domácnosti – bytu rabína a pekárny-výrobny macesů, která se dříve v domě opravdu nalézala.

Židovský obecní dům

adresa: Bílkova 7, Boskovice 680 01
telefon: 702 049 052
e-mail: [email protected]

Více na: www.muzeum-boskovicka.cz