Město Šluknov - nejsevernější město České republiky

5. září 2013, 13:10
Město Šluknov - nejsevernější město České republiky

Šluknov leží uprostřed Šluknovské kotliny. Jeho součástí jsou městské části s pohádkovými názvy: Království, Císařský, Nové Hraběcí, Rožany, Královka, Kunratice, Fukov a Harrachov. První písemný doklad o existenci Šluknova je z roku 1281.

Historie města

Prvními majiteli Šluknovského panství byli Berkové z Dubé. Právě na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov v roce 1359 povýšen na město a v roce 2009 tak město oslavilo 650. výročí tohoto povýšení. Dalšími majiteli panství byli Šlejnicové, Mansfeldové, Ditrrichštejnové a Harrachové, posledním majitelem byl Ervín Leopold Nostic Rieneck. Po 2. Světové válce bylo panství jako německý majetek zkonfiskováno a vlastníkem se stalo město Šluknov.

Ve městě se rozvíjelo zemědělství, řemesla, tkalcovství, pivovarnictví i chov dobytka. Od 15. století zaznamenáváme pokusy o těžbu zlata, stříbra, mědi a uhlí. V 16. století byl již Šluknov významným hospodářským, kulturním a správním centrem západní části Šluknovského výběžku.

Největší ránu rozmachu města zasadil požár v roce 1838, z jehož následků se město již nikdy zcela nevzpamatovalo. Kromě požárů však postihovaly město i morové rány (1632) a světové války. Ve městě se dochovala celá řada charakteristických staveb typických pro nejsevernější Čechy a oblast Horní Lužice v Sasku - podstávkových tkalcovských domků.
Originalita zdejšího lidového stavitelství spočívala v setkání roubeného domu s hrázděnou stavbou, jejichž konfrontací vzniklo stavení s tzv. „podstávkou“, která představovala opěrný systém obepínající roubenou světnici a zároveň nesoucí tíhu střechy či patra, často hrázděného. Ornamentální břidlicové obklady horního patra sloužily jako ochrana před povětrnostními vlivy.

Přestože po 2. světové válce přestal být Šluknov okresním městem, významným centrem Šluknovského výběžku, podle něhož je výběžek také pojmenován, zůstává i v současnosti. Město se nachází v bezprostřední blízkosti státní hranice se Spolkovou republikou Německo, ale také Národních parků České a Saské Švýcarsko a CHKO Lužické hory – je proto cílem turistů a milovníků přírody.

Návštěvníci mohou rovněž navštívit po mnoha letech zrekonstruovaný a opět otevřený Šluknovský zámek s jeho prohlídkovou trasou. V přízemí zámku slouží turistům a návštěvníkům Regionální informační centrum s veřejným internetem a kavárna s vlastní pražírnou.

Památky

Šluknovský zámek
Město Šluknov se může pyšnit novou dominantou, a to zrekonstruovaným renesančním zámkem. Po velkém požáru zámku v roce 1986 a následném dvacetiletém chátrání se městu podařilo to, v co již nikdo ani nedoufal – neprodat chátrající zámek některému z mnoha zájemců a krůček po krůčku ho postupně opravovat, získávat finanční dotace a nakonec celý zámek slavnostně otevřít. Stalo se tak poslední červnovou sobotu roku 2007 na dobových Zámeckých slavnostech, od té doby je zámek v celé své obnovené kráse otevřen veřejnosti.

Dnes má zámek i svůj prvorepublikový prohlídkový okruh, v jehož rámci jsou pro návštěvníky otevřeny téměř všechny prostory zámku, včetně dobových místností s původními exponáty. Prohlídky s průvodcem se konají celoročně, a to každý den v týdnu, včetně sobot a nedělí, od 10:00 do 16:00 hodin, vždy v každou celou hodinu.

V přízemí zámku je pro návštěvníky k dispozici Regionální informační centrum s veřejným internetem, které poskytuje své služby všem turistům a návštěvníkům města. Za návštěvu jistě stojí rovněž vynikající kavárna s vlastní pražírnou.

Zámek ožívá svatebními a jinými slavnostními obřady, pravidelnými výstavami, jednáními zastupitelstva města i dalšími akcemi, své důstojné a krásné zámecké prostory nabízí rovněž k pronajmutí. Zámecké slavnosti v dobovém stylu se tak již staly tradicí a jednou z největších kulturních akcí ve městě. Konají se každoročně, vždy poslední červnový víkend v zámeckém parku a na zámku.

Kostel sv. Václava
Barokní kostel z let 1711 – 1714 postavil Zachariáš Hoffmann z Lipové na místě dřívějšího hřbitovního kostela s hrobkou Šlejniců a Mansfeldů. Věž byla přistavěna v letech 1715 – 1722. Uvnitř kostela je uložen sarkofág z roku 1548 patřící Arnoštovi ze Šlejnic – tehdejšímu majiteli Šluknovského panství. Hlavní oltářní obraz je od Schmidta z Kramsu, vlastní chrám je pak vyzdoben dřevořezbami a sochami českých světců. Kostel byl znovu vysvěcen po rekonstrukci v roce 1993.

Sloup Nejsvětější trojice
Jedná se o barokní sousoší tří patronů v mírně nadživotní velikosti – sv. Václava, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého, datující se do roku 1751 – 1752. Je dílem rodáka z České Kamenice Josefa Kleina, který působil jako dvorní sochař v Praze. Sloup byl vysekán z pískovce, je vysoký 8,8 m a od roku 1988 je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek.

Barokní kašna
Jedná se o empírovou kamennou kašnu z roku 1794. Její autor není znám. Kašna je sestavena z dvoustupňového oválného žulového schodiště a masivní žulové mísy z jednoho kusu kamene, v níž je pískovcový obelisk se dvěma chrliči. Od roku 1988 je zapsána v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Po celkové rekonstrukci v letech 1997 – 1998 byla přesunuta zpět na své původní místo na šluknovské náměstí.

Dům kultury
Jedná se o secesní budovu, jejíž fasáda má bohatě členěné nebarokní štukové architektonické články. Třípatrová osmiboká věž pak tvoří dominantu celého náměstí. Interiéry jsou navržené v duchu geometrické secese s dochovanými prvky (dveře, zábradlí, vitráže,…). V budově, postavené na místě nejstarší restaurace a hotelu „U Jelena“ dříve sídlila také spořitelna a banka.

Křížová cesta
Výstavba Křížové cesty probíhala v letech 1738 – 1756, kdy byla vysvěcena. Součástí je dvanáct zastavení, kaple Poslední večeře Páně, Žalář Krista, kaple Bičování, Kalvárie a Getsemanská zahrada. V areálu Křížové cesty dále nalezneme pomník padlým a nezvěstným z 1. a 2. světové války, památníček Fridrichu Schillerovi a také tři stromové aleje. Celková rekonstrukce probíhala v letech 1998 – 2005, kdy byla znovu zasvěcena.

Město Šluknov

adresa: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77, Šluknov
telefon: +420 412 315 300
e-mail: [email protected]
www.mestosluknov.cz

Akce ve Šluknově a okolí

23.10.2021 – 19.12.2021, 23:59
Město Šluknov Vás srdečně zve do Šluknovského zámku na výstavu ojedinělých historických hodin. více
15.10.2021 – 31.1.2022, 23:59
Srdečně Vás zveme do Šluknovského zámku na výstavu obrazů mistra akvarelů pana Adolfa Böhlicha s názvem "Ze Šluknovského výběžku do... více