Dům U Zlatého prstenu

3. říjen 2022, 22:15
Dům U Zlatého prstenu

Počátky dějin domu U Zlatého prstenu souvisí s jeho polohou v těsném sousedství Týnského dvora. Ten sloužil ve středověku jako opevněné útočiště pro cizí kupce, kteří přijeli za obchodem do Prahy. Pod ochranou českých knížat a později králů zde byli kupci ubytováni a zároveň zde bylo uskladněno, proclíváno a prodáváno jejich zboží. V místech, kde stojí v dnešní době dům U Zlatého prstenu, byl původně obranný příkop, tvořící součást jeho fortifikace. Ve 13. století byl příkop zasypán a na jeho místě vznikla ohradní zeď, jejíž zbytky s dochovanými střílnami se dodnes nachází v interiéru domu.

Dnešní základní dispoziční podobu získal dům v druhé polovině 15. století, kdy došlo ke stavebnímu spojení dvou starších objektů. O jejich nejstarší stavební fázi dodnes svědčí dochovaná dvojice raně gotických sklepů, datovaných do druhé třetiny 13. století, další úpravy obou domů pak probíhaly ještě v průběhu 14. století. První písemná zmínka o domě pochází z roku 1402, v roce 1429 je poprvé zmiňován jako dům U Zlatého prstenu (ad aureum anulum).

K nejstarším známým majitelům domu patřil například Tomášek z Klobouk a jeho syn Václav od Prstenu, kteří po sobě zastávali mezi léty 1448–1477 významný úřad perkmistra viničních hor, správce všech vinic v okolí Prahy. Z dalších majitelů stojí za zmínku také Jan Chocenský z Chocně, rektor pražské univerzity, známý lékař a vydavatel medicínské literatury, který dům zakoupil kolem roku 1540.

Ze staršího období se v interiéru domu zachovaly fragmenty pozdně gotických nástěnných maleb v prvním patře či renesanční malovaný strop z počátku 16. století. Významnou přestavbou prošel dům kolem roku 1609, kdy byl navýšen o jedno podlaží. Z této doby pochází charakteristické pozdně renesanční oválné světlíkové okno nad vstupním portálem, klenby s hřebínky či vřetenové schodiště ve vstupní síni. V pozdější době probíhaly dílčí úpravy interiérů, v 19. století byly klasicistně přestavěny nádvorní pavlače a vnější fasády a tehdy bylo také vyměněno za kopii domovní znamení – reliéf prstenu ze 17. století.  

V letech 1990–2016 byl dům spravován Galerií hlavního města Prahy, která dům rekonstruovala pod vedením architekta Vlada Miluniče. Tato rekonstrukce přinesla mimo jiné zrestaurování záklopových stropů a nástěnných maleb.

Stálé expozice

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.

Expozice nabízí prostřednictvím devítimetrové animace vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt… obraz města zaplněný lidmi a jejich radostmi i starostmi, obraz rudolfínské Prahy v pohybu.

Praha Karla IV. – středověké město

Expozice přibližuje Karlovy představy i vlastní realitu proměny pražského souměstí. Virtuální i hmotové modely významných karlovských založení, zástavby celé aglomerace, kamenného mostu a dalších staveb ukazují podobu metropole, proměněnou úsilím Karla i ostatních lucemburských panovníků. Nahlédneme do středověkého města pomocí hmotových a virtuálních rekonstrukcí důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, dům U Kamenného zvonu, gotické novostavby v Karlově ulici atd.). K atraktivním exponátům patří modely Vyšehradu a Pražského hradu či chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám.

Otevřeno

denně kromě pondělí  9–18:00 hod.

Dům U Zlatého prstenu

adresa: Týnská 630/6, 110 00 Praha 1, Staré Město
telefon informace: pokladna +420 601 102 961

www.muzeumprahy.cz

20.1.2024, 10:00 – 11:30
I pravěcí lidé se museli nějakým způsobem oblékat. Jak vypadala móda v pravěku a jaké materiály se nosily? více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Hravý průvodce s úkoly pro děti i rodiče, který zaměřuje děti na nejzajímavější exponáty v expozici Praha Karla IV. – středověké... více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Komentované prohlídky stálých expozic o Praze Karla IV. (střed Evropy a středověké město). více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Expozice nabízí vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků vznikl nový Sadelerův prospekt. více
1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59
Interaktivní expozice nedaleko Staroměstského náměstí zobrazující každodenní život města a jeho obyvatel v době lucemburské.... více
25.4.2023, 13:00 – 31.12.2023
Výstava návštěvníky seznámí s oděvy našich předků z různých historických period – mladší doby železné, období Karla... více