Dům porcelánu s modrou krví

28. březen 2023, 12:56
Dům porcelánu s modrou krví

Tradici porcelánové produkce v Dubí od roku 2013 připomíná nově zřízený moderní objekt Městského informačního centra známý také jako Dům porcelánu s modrou krví.

Tato budova bývalého městského kina, kterou město revitalizovalo za finanční podpory Regionálního operačního programu Severozápad, skýtá zázemí pro stálou expozici přeshraničního projektu tzv. Porcelánové cesty. Tato pomyslná spojnice sdružuje města v Bavorsku a v Česku, která mají ve své historii i současnosti zakotvenou tradici výroby porcelánu. Najdete zde ukázky produkce českých porcelánek, které seznámí návštěvníka s tradicí výroby porcelánu v Podkrušnohoří se zvláštním důrazem na produkci porcelánu v Dubí. Městské informační centrum zřízené v přízemí objektu pak poskytuje informační a turistické materiály o Dubí a blízkém okolí. Zprostředkovává komentované prohlídky unikátního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Dubí a exkurze do výroby Českého porcelánu, a. s. Dům porcelánu s modrou krví funguje také jako kulturní centrum, kde se pořádají různé společenské akce jako besedy s autory, přednášky, filmová promítání nebo krátkodobé výstavy porcelánové tvorby současných designérů a výtvarníků. Svou činností spadá pod Městské kulturní zařízení, které zajišťuje veškeré kulturní akce ve městě.

Dům porcelánu s modrou krví – Městské informační centrum

Otevírací doba: Po-Pá 9 – 16h; So 9 – 14h

adresa: Tovární 620/15a, 417 01 Dubí
telefon: +420 774 028 998; +420 775 889 400
e-mail: [email protected]

Více informací na www.mesto-dubi.cz