Clam-Gallasův palác

4. říjen 2022, 13:57
Clam-Gallasův palác

Clam-Gallasův palác na Starém Městě pražském patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám Prahy a České republiky. Jedná se o jedno z vrcholných děl pražské barokní architektury a je skvělou ukázkou vrcholně barokního bydlení a způsobu života tehdejší aristokracie.

Jedná se o rozlehlý stavební celek, tvořený v základě čtyřkřídlým barokním objektem kolem centrálního čtvercového nádvoří. K němu je připojen vstupní věžovitý rizalit v ose Karlovy ulice, schodištní věž při severovýchodním nároží a východní křídlo při zadních traktech domů, tvořících západní frontu Malého náměstí. Palácová plocha zahrnuje ještě tři menší dvory a nárožní zahradu. Monumentální vnější i vnitřní podoba paláce je dílem výstavby objektu v druhém a třetím decenniu 18. století a dalších úprav na konci 18. a v 19. století.

U příležitosti znovuotevření paláce připravilo Muzeum města Prahy zahajovací venkovní výstavu Clam-Gallasovský palác v Praze, která bude ke zhlédnutí na Mariánském náměstí od 17. 10. do 17. 11. 2022. Na 12 panelových plochách představí historii a dějiny místa, dějiny paláce a historii rodiny Gallasů, jakož i rekonstrukci paláce.

Zahajovací výstava v interiéru paláce Josef Mysliveček, detto Il Boemo (1737–1781) připravená autorským týmem Mimesis Film, s.r.o. seznámí návštěvníky se skladatelovým životním příběhem a tvorbou. Otevřena pro veřejnost bude od 21.10. 2022 do 29.1. 2023.

Otevřeno

denně kromě pondělí 9–18:00 hod.

Clam-Gallasův palác

adresa: Husova 158/20, Praha 1 – Staré Město
e-mail: [email protected]

Více na www.muzeumprahy.cz/objekty/clam-gallasuv-palac